четверг, 8 февраля 2018 г.

Компетентність викладача у мережеву епоху

Майстер-клас 1 лютого 2018 р

Майстер-клас складався з чотирьох частин. У першій частині розглянуто тенденції розвитку освіти у світі з урахуванням переходу суспільства у мережеву епоху. Основним у мережевій освіті буде відкрита освіта, яка вже почала свій шлях з 1998 року. До відкритої освіти можна віднести відкриті курси, відкриту педагогіку, відкриту практику та інші напрями. Результатом відкритого навчання є сформовані у студента компетенції, які потрібні на ринку праці. В деяких випадках диплом про вищу освіту стає не обов’язковим. Були розглянуті шляхи трансформації університету в електронний та вимоги до сучасного викладача. Зам директора НТБ НТУ “ХПІ” Главчева Ю.М. показала, які риси куратора змісту повинні бути у викладача.

У другій частині була надані визначення компетентності та компетенцій, аналіз ринку праці України та наданий перелік компетентностей, які конче потрібні на сучасному етапі. Були наведені приклади стандартів компетентностей: міжнародний стандарт ISTE для викладача, стандарт компетентностей куратора змісту та національний стандарт для енергомашинобудування. Своє бачення щодо компетентностей надав зам. директора Інституту післядипломної освіти НТУУ КПІ Богачков Ю.М.

Основна мета майстер-класу розглядалась у третьому засіданні. Перший досвід навчання розробників курсів дистанційного та змішаного навчання з формування навчальних програм показав, що викладачам дуже важко від наданих компетентностей та результатів навчання перейти до конкретної діяльності, сформулювати мету навчання за таксономією Блума та визначити завдання для її досягнення. І все це впливає на складання програми курсу. Були наведені приклади на базі попередньо розглянути стандартах компетентностей викладача, куратора змісту та інженера.

У сумісній доповіді автора майстер-класу та доцента КНУБА Щербини О.А. були продемонстровані нові можливості LMS Moodle версії 3.3 і вище у роботі з компетентностями. На базі стандарту компетентностей, які завантажуються в систему, викладач має можливість уводити нові рівні, складати програму підготовки для групи студентів, або окремих студентів, визначати правила оцінки компетентностей у завданнях курсу та формувати звіт досягнутих студентом компетентностей у курсах, або групах курсів. Студент має можливість відслідковувати свої досягнення та заносити їх у свій портфоліо, який теж може бути інтегрований у Moodle.

Всі засідання майстер-класу транслювалися через вебінар, всього у засідання брали участь понад 50 викладачів університетів Харкова, Києва, Полтави, Дніпра, Одеси, Чернігова, Рубіжного та інших, вчителі шкіл.

Презентації на записи на сайті http://dl.khpi.edu.ua/mod/page/view.php?id=14012

Комментариев нет:

Отправка комментария