вторник, 26 сентября 2017 г.

Положення про ресурсний дистанційний курс

Ідея зовсім не нова, але на шляху впровадження нових технологій може бути слушною

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕСУРСНИЙ ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС
Вступ

Інформаційні технології змінюють освіту, наразі стають важливими дистанційне та змішане навчання. Але вони вимагають підвищення кваліфікації викладача, що не завжди можливо через його велике навантаження. Тому повинен бути використаний поступовий процес занурення викладача у новий світ технологій. На цьому шляху можна використати ресурсний дистанційний курс, який поступово через підвищення кваліфікації викладача  можна перетворити у дистанційний курс або курс змішаного навчання.
Визначення ресурсного дистанційного курсу
Ресурсний дистанційний курс – це матеріали навчально-методичного комплексу дисципліни (посібник, підручник або конспект лекцій, методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт, робоча програма дисципліни, тести) та інформація про викладача (методичний кабінет викладача), які розміщені у дистанційному курсі (наприклад, Moodle) для ефективного використання студентами. Матеріали можуть бути розміщені у файловому архіві або у самому курсі.
Для підтримки навчального процесу у курсі додатково можуть бути розміщені потижнева робоча програма, тести для проходження студентами та завдання з можливістю завантаження роботи студента та інші активності, які надає LMS.
Мета створення ресурсного дистанційного курсу
Мета: забезпечення доступу студентів до навчально-методичних матеріалів (комплексу) файлового архіву та організація самостійної роботи студентів.
Структура ресурсного дистанційного курсу
Ресурсний дистанційний курс включає посилання на:
•    Методичний кабінет викладача;
•    форум новин;
•    форум питань до викладача;
•    підручники, посібники, конспекти;
•    методичні вказівки до лабораторних занять;
•    методичні вказівки до практичних занять;
•    робочу програму;
•    тести до курсу.
Додатково для організації самостійної роботи студента можуть використовуватись:
•    Потижнева робоча програма, де на кожному тижні представлені:
o    Тести для проходження;
o    Завдання для розміщення звітів студентів про виконану роботу;
•    Рейтингова система оцінювання діяльності студента;
•    Підсумкові тести до дисципліни.
Використання ресурсного дистанційного курсу
Можливі варіанти використання ресурсного дистанційного курсу:
•    Організація самостійної роботи у дисципліні.
•    Створення повноцінного дистанційного курсу, який буде задовольняти вимогам «Положення про експертизу дистанційного курсу в університеті».
•    Організація змішаного навчання з дисципліни. Для цього необхідно знайти найбільш ефективні сполучення аудиторних та дистанційних занять, суттєво зменшити обсяг лекційних занять та збільшити практичну частину курсу.

3 комментария:

  1. Прийнято рішення замість терміну "ресурсний дистанційни курс" використовувати "електронний курс-ресурс"

    ОтветитьУдалить
  2. Я би додала "електронний освітній курс-ресурс". Це ближче до загально прийнятого поняття "електронні освітні ресурси" - ЕОР. Тоді його можна розглядати як різновид ЕОР.

    ОтветитьУдалить
  3. це залежить від використання. Як правило, ресурс створюється для внутрішнього використання в освітній організації і тоді "освітній" можна не використовувати. Якщо автор створює його як відкритий - тоді бажано

    ОтветитьУдалить