пятница, 4 июля 2014 г.

Як оцінити академічний дистанційний курс

Дистанційний курс для школи або університету суттєво відрізняється від корпоративного дистанційного курсу. Якщо перші орієнтовані на розвиток особистості, то корпоративні тільки на формування окремих навічок для сьогоденної роботи. Тому вони нагадують комп’ютерні начальні програми розроблені за методикою програмованого навчання та розміщені у мережі.

Показники для оцінки академічного дистанційного курсу базуються на визначенні
«Дистанційний курс це запланована викладачем діяльність по засвоєнню структурованої інформації в соціальному навчальному процесі». (Кухаренко В.М., Сиротенко Н.Г., Молодих Г.С., Твердохлєбова Н.Є. Дистанційний навчальний процес: Навчальний посібник /За ред. В.Ю.Бикова, В.М.Кухаренка – К.: Міленіум, 2005.-292 с.)


Загальні відомості про курс

 • Візитка курсу (доступна незареєстрованим слухачам) 
 • Автори курсу та їх кваліфікація (доступна незареєстрованим слухачам) 
 • Обсяг і тривалість курсу (доступна незареєстрованим слухачам) 
 • Вимоги до слухачів (доступна незареєстрованим слухачам) 
 • Опис організації навчального процесу 
 • Перелік літературних джерел 

Навчальні матеріали курсу 

 • Програма курсу по тижнях 
 • Наявність мети до кожного заняття (за таксономією Блума) 
 • Теоретичний матеріал (формати doc, pdf, html - від гірших до кращих) 
 • Структурування теоретичного матеріалу 
 • Питання в тексті 
 • Резюме до розділу 
 • Епіграфи до розділів 
 • Історичні довідки в розділах 
 • Наявність і якість графіки в тексті 
 • Презентація до заняття і відповідність формі 
 • Відеоролики до заняття 
 • Словник (кількість словникових статей) 

Практична  діяльність

 • Опис практичних занять 
 • Критерії оцінювання практичних занять 
 • Різноманітність практичних занять 
 • Відповідність практичних завдань цілям заняття 
 • Творчі завдання 

Спілкування в курсі 

 • Форум знайомств 
 • Форуми для обговорення та консультацій 
 • Організація взаємодії слухачів (робота в групах) 
 • Тематичні чати або вебінари 

Контроль в курсі 

 • Вхідний контроль 
 • Самоконтроль до занять (кількість питань) 
 • Модульний контроль (кількість питань) 
 • Підсумковий контроль (кількість питань) 
 • Кількість типів тестових завдань 
 • Графіка і відео в тестових завданнях 
 • Градація по складності тестових завдань (з використання таксономії Блума) 
 • Рейтингове оцінювання 
 • Повнота модульного та підсумкового контролю 

Інше

 • Використання технологій Веб 2.0

Комментариев нет:

Отправка комментария