суббота, 14 мая 2011 г.

Коннективізм в університеті

Що таке університет? Це інформаційно-освітній простір у якому перебувають студенти, викладачі, допоміжний персонал. І цей простір можна представити як мережу, де вузлами є всі носії інформації (людські ресурси, наукові та методичні праці, бібліотека, Інтернет-ресурси), ребрами є зв’язки між вузлами мережі. Всі вузли у такій мережі можуть мати, а можуть і не мати рівні права. Це залежить від університету.

Рівень університету залежить від створеного інформаційного освітнього простору. Провідні університети мають розвинену, різноманітну мережу, яка працює практично постійно. Вузлами такої мережі є викладачі-науковці, викладачі-методисти, викладачі-універсали, лабораторна база, експериментальна база, потужна бібліотека, розвинені веб-ресурси. З цими вузлами у постійному контакті перебувають студенти.

Коннективізм (запропонований Джорджем Сіменсом) [George Siemens. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. December 12, 2004 http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm] ґрунтується на теоріях мережі, хаосу, складно організованих та самоорганізованих систем. Вчення, за Сименсом, – це процес, який відбувається у невизначеному, мрячному і змінному середовищі, в якому постійно відбуваються зрушення основних елементів. Цей процес не може бути повністю під контролем особистості. Вчення може підтримуватися ззовні і полягає в поєднанні інформаційних джерел. Це об'єднання інформаційних вузлів дозволяє нам підніматися на більш високий рівень розуміння. Коннективізм підкреслює несталий, динамічний характер навчання. Наші рішення ґрунтуються на постійно змінюваних підставах.

Принципи коннективізму:

• Навчання та знання вимагають розмаїття підходів і можливостей вибрати оптимальний підхід.

• Навчання - це процес формування мережі, підключення спеціалізованих вузлів та джерел інформації.

• Знання знаходиться в мережі.

• Знання можуть існувати поза людини. Технології допомагають, сприяють нам у навчанні.

• Здатність дізнаватися нове значить більше накопичених знань. Здатність розширюватися важливіше накопиченого.

• Навчання і пізнання відбуваються постійно - це завжди процес і ніколи стан.

• Ключова навичка сьогодні - здатність бачити зв'язки і бачити смисли між областями знань, концепціями та ідеями

• Своєчасність (точність, оновлюваність знань) ‑ необхідна риса сучасного навчання. На зміну папок прийшли потоки.

• Навчання є прийняттям рішень. Крізь призму мінливої реальності нам постійно доводиться робити вибір того, що вчити. Правильний вибір сьогодні може виявитися хибним вибором завтра, тому що змінилися умови, в яких приймалося рішення.


Таким чином, коннективізм, у першому наближенні, існував у провідних університетах давно і саме цим можна пояснити процес формування особистості в університетах, де навчальний процес відбувався не тільки в аудиторіях. Дуже велику роль відіграє неформальне поза аудиторне навчання. Саме цим можна пояснити залучення провідними університетами США Нобелівських лауреатів та помешкання їх в університетських кампусах.

Приватні університети мають можливість залучати провідних фахівців з будь якого університету, але рівень підготовки студентів поступається традиційному. Чому? Різна потужність інформаційно-освітньої мережі, тому що викладачі-фахівці у цій мережі перебувають короткий термін часу, як правило, слабка лабораторна база, відсутня експериментальна база (викладач-науковець займається наукою на постійному місці роботи), бібліотека у стадії формування. Тобто, вузли у цій мережі не мають рівних прав, виникають проблеми встановлення нових зв’язків, потужність мережі не висока.

Що нам дає використання ІКТ у навчальному процесі? В першу чергу, це зростання потужності інформаційно-освітньої мережі (поява нових ресурсів), по-друге, збільшення зв’язків між вузлами (веб 2.0) та вихід за кордони кампусу (можна залучати сторонніх фахівців з промисловості). Але слід зазначити, що потужність зростає поступово і більшість університетів це поки що не відчуває. На тлі збільшення середнього віку професорсько-викладацького складу змін практично не відбувається.

Інформаційно-освітня мережа регулюється традиційною організаційною структурою університету, але зрозуміло, що зміни у мережі вимагають і змін такої структури, і такі питання вже піднімаються [The Readiness of Traditional Universities for Quality http://www.checkpoint-elearning.com/article/8339.html]

Комментариев нет:

Отправка комментария