суббота, 4 марта 2017 г.

Не може бути «Де ми хочемо бути» без «Де ми зараз є»

Людина, яка планує створити дистанційний курс повинна мати відповідні базові вміння та навички. Це фахова підготовка (наприклад, вища освіта), інформаційна культура (вміння користуватись комп’ютером та працювати в Інтернет та соціальних мережа) та педагогічний досвід.
Все це загалом створює зону найближчого розвитку за Л. Виготським. У центрі розміщена зона, в якій розробник курсу почуває себе комфортно і може створювати новий продукт, у другій зоні він може працювати тільки з використанням інструкцій, третя зона йому не доступна. Завдання розробника дистанційного курсу – постійно розширювати зону найближчого розвитку.
Наступне – ми повинні розуміти, що таке дистанційне навчання. Дистанційне навчання – це дистанційний курс, в якому запланована викладачем діяльність по засвоєнню структурованої інформації, та дистанційний навчальний процес ‑ це проведення традиційного навчального процесу засобами ІКТ (спілкування, співробітництво, співтворчість, самостійна робота тощо)
Не може бути «Де ми хочемо бути» без «Де ми зараз є»
В процесі розробки дистанційного курсу використовуються різноманітні інструменти, які постійно трансформуються, зникають, змінюють статус. Щорічно Джейн Харт проводить опитування педагогічних працівників і визначає 100 найбільш популярних інструментів. У 2016 році вона визначила 200 інструментів. У звіті наводиться історія розвитку інструменті, умови розповсюдження (http://www.slideshare.net/janehart/top-100-tools-for-learning-2016).
Щорічно в мережі з’являються або нагадуються  нові терміни (наприклад: МООС, НаноМООС, змішане навчання, мікро навчання, формальне, неформальне, інформальне навчання, гейміфікація, персональний підхід до навчання, мобільне навчання, перевернуте навчання, куратор змісту), що мають відношення до дистанційного навчання. На жаль у вітчизняній літературі вони трактуються дуже вільно і не завжди відповідають розповсюдженому визначенню. Рекомендується користуватися першоджерелами, які, як правило, розміщені в англомовній мережі.   
Термін «Змішане (гібридне) навчання» уведено в 2006 році Бонком і Гремом в книзі «Довідник змішаного навчання». Це офіційна програма навчання, в якій студент навчається в аудиторії і через Інтернет (30% -70%) з деякими елементами студентського контролю над часом, місцем, маршрутом і темпом навчання.
Термін «Мікро-навчання» введений в 2004 році Герхардом Гасслером - спосіб, в якому поняття та ідеї представлені в дуже маленьких фрагментах, на дуже коротких тимчасових інтервалах. Один мікроурок – одна мета
Останнім часом стає популярним термін «Гейміфікація» - використання ігрових елементів і методів ігрового дизайну в неігрових контекстах; застосування підходів, характерних для комп'ютерних ігор, в програмних інструментах для неігрових процесів з метою залучення користувачів, підвищення їх залученості в рішення прикладних задач.
Змінюються і вимоги до робочих навичок. Очікується що у 2020 році будуть важливими неординарне мислення; соціальний інтелект; інноваційне та адаптивне мислення, міжкультурна компетентність, алгоритмічне мислення; уміння фільтрувати зайву інформацію та інші (http://www.slideshare.net/alexmolchanow/ss-34019566)
Постійно відбувається еволюція навчання (рис. 1). За останні 20 років ми пройшли шлях від традиційного навчання до навчання на робочому місці та за вимогою.Рис. 1 Еволюція навчання
Актуальним стає розвиток суспільства знань, де переваги будуть надаватися знаннєвій роботі, персональному управлінню знань, неформальному навчанню, коннективістській педагогічній теорії (рис. 2).

Рис. 2 Суспільство знань

Практично через кожні два-три роки відбуваються зміни у технології дистанційного навчання. Сучасні тенденції розвитку дистанційного навчання – це перехід від пасивного до активного, від формального до неформального, відкритого навчання, соціального та персонального навчання. 
Ранжування  тенденцій розвитку навчання показує, що переваги віддається змішаному навчанню, персональному підходу до навчання, гейміфікації, МООС. У 2017 році будуть розвиватись продовжена (AR) та віртуальна (VR) реальність, навчальна аналітика, мікронавчання та навчання на базі гри (https://www.talentlms.com/blog/top-instructional-design-trends-2017/).
Поява мережі надає необмежений доступ до інформації та методам навчання. Це ускладнює пошук інноваційних підходів, тому бажано використовувати цикл Гартнера (рис. 3) для відповідної новації. Наведений приклад показує стан розвитку МООС в освіті та терміни, коли МООС увійдуть на етап сталого розвитку.

Рис. 3 Цикл Гартнера (http://bit.ly/2lpAnMy)