среда, 2 февраля 2022 г.

Кодекс етики дистанційного навчання

Етичні правила, яких повинен дотримуватись викладач у дистанційному навчальному процесі

 1. Дистанційний курс повинен відповідати стандарту університету (шаблон курсу). Це полегшує навігацію у курсі, створює комфортний простір для студента

 2. Силабус курсу повинен бути написаний мовою, орієнтованою на студента, від першої особи

 3. Вебінар повинен бути одним на курс, всі зустрічі повинні бути записані і доступні студенту

 4. У вступній частині курсу необхідно дати файли навчальних матеріалів для завантаження (посібники, методичні вказівки)

 5. Всі файли сторонніх форматів необхідно вбудовувати у курс. Завантаження файлів студент робить за потребою.

 6. Не використовуйте у курсі файли Word. Це може сприяти розповсюдженню вірусів

 7. Всі посилання дистанційного курсу повинні мати тематичну назву, а не “лекція 1”, “завдання 2”, “лабораторна  робота 4”

 8. Дистанційний курс - це планування діяльності студента, це допомога, тому користуйтесь тижневим форматом курсу

 9. Слідкуйте за тривалістю роботи студента протягом тижня, вона повинна відповідати кількості кредитів.

 10. Тематичний формат курсу використовується тільки для самостійного (без участі викладача) вивчення курсу

 11. При проведенні вебінарів та інших синхронних подій дайте студентам можливість спілкуватися.

 12. Звіти всіх завдань курсу студент повинен мати можливість розміщувати у курсі і бачити отримані оцінки

 13. Оцінюйте роботи студентів та відповідайте на їх запити протягом доби.

 14. Поточні тести не повинні мати обмежень у термінах виконання і кількості спроб. Для цього необхідно у базі питань мати кількість тестових завдань у декілька разів більше ніж у тесті

 15. Відео необхідно розміщувати на сторонних сайтах, а у курсі давати тільки посилання.

 16. Студент повинен знати мету виконання завдань.

 17. Давайте студенту час і завдання на рефлексію

 18. Вчіть студента задавати питання, заохочуйте його.