среда, 10 июля 2019 г.

Зміст посібника "Тьютор дистанційного та змішаного навчання"

Підготовлено до друку посібник "Тьютор дистанційного та змішаного навчання", який вийде у світ у 2019 році

Зміст
ВСТУП .................................................................................................................. 3
1. СУЧАСНА ОСВІТА ........................................................................................ 6
1.1. Терміни ...................................................................................................... 6
1.2. Мережева епоха ........................................................................................ 9
1.3. Відкрита освіта ........................................................................................ 13
1.4. Педагогічна культура ............................................................................. 14
1.5. Персональна екосистема ........................................................................ 15
1.6. Сучасний університет ............................................................................. 17
1.6.1. Доуніверситетська підготовка ........................................................ 18
1.6.2. Базова підготовка студента ............................................................. 19
1.6.3. Загальноспеціальна підготовка ....................................................... 19
1.6.4. Магістерська підготовка .................................................................. 19
1.6.5. Система підготовки викладача ....................................................... 19
1.7. Змішане навчання ................................................................................... 20
1.8. Маніфест серйозного навчання ............................................................. 23
1.9. Компетентнісний підхід ......................................................................... 25
2. ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС ............................................................................. 27
2.1. Модель дистанційного навчання ........................................................... 27
2.2. Типи дистанційних курсів...................................................................... 32
2.3. Курси змішаного навчання .................................................................... 33
2.4. Структура дистанційного курсу ........................................................... 36
2.5. Вимоги до дистанційного курсу ............................................................ 38
2.6. Презентація курсу ................................................................................... 40
2.7. Відкриті курси ......................................................................................... 42
2.7.1. Відкритий дистанційний курс ......................................................... 42
2.7.2. Конективістський дистанційний курс ............................................ 44
2.8. Мікро-уроки ............................................................................................ 48
2.9. Відкриті освітні ресурси, авторські права ............................................ 52
2.10. Ліцензія Creative Commons .................................................................. 57
2.11. Пошук інформації у відкритих освітніх ресурсах ............................. 60
2.12. Універсальний дизайн для навчання .................................................. 61
2.13. LMS Moodle ........................................................................................... 66
Питання до глави 2 ........................................................................................ 69
3. ТЬЮТОР ......................................................................................................... 70
3.1. Тьютор – ключова фігура дистанційного навчання ............................ 70
3.2. Модель тьютора ...................................................................................... 71
3.3. Функції тьютора-керівника .................................................................... 75
3.4. Обов’язки тьютора .................................................................................. 78
3.5. Правила мережевого етикету ................................................................. 80
3.6. Підготовка тьютора ................................................................................ 81
3.7. Компетенції тьютора .............................................................................. 86
3.8. Майстерність персональних знань ........................................................ 89
3.8.1. Визначення ........................................................................................ 89
3.8.2. Чому важлива майстерність персональних знань: ........................ 90
3.8.3. Основа майстерності персональних знань ..................................... 90
3.8.4. Склад майстерності персональних знань ....................................... 92
3.8.5. Оцінка веб-ресурсів .......................................................................... 95
3.9. Тьютор – куратор змісту ........................................................................ 96
3.10. Портфоліо тьютора ............................................................................... 99
3.11. Тьютор у змішаному навчанні ........................................................... 101
3.12. Тьютор у відкритих курсах ................................................................ 102
Питання до глави 3 ...................................................................................... 103
4. СТУДЕНТ ..................................................................................................... 105
4.1. Характеристика дистанційного студента ........................................... 105
4.2. Допомога студентам ............................................................................. 110
4.3. Труднощі дистанційних студентів ...................................................... 113
4.4. Психологічні тести ............................................................................... 115
4.5. Персональне навчальне середовище ................................................... 118
4.6. Персональна навчальна мережа .......................................................... 121
4.7. Студент у відкритих курсах ................................................................. 125
4.8. Рефлексія у навчанні ............................................................................ 125
4.9. Критичне мислення .............................................................................. 130
4.9.1. Історія .............................................................................................. 130
4.9.2. Визначення критичного мислення................................................ 130
4.9.3. Критичний процес мислення ......................................................... 131
4.9.4. Компоненти процесу ...................................................................... 131
4.9.5. Критичні розумові здібності ......................................................... 133
4.9.6. Необхідні знання ............................................................................ 134
Питання до розділу 4 ................................................................................... 136
5. КЕРУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНИМ КУРСОМ ........................................... 137
5.1. Керування навчальним процесом........................................................ 137
5.2. Рейтингова система оцінки студента .................................................. 143
5.3. Підготовка дистанційного курсу до навчального процесу............... 146
5.4. Особливості першого тижня дистанційних занять ........................... 148
5.5. Сценарій роботи тьютора ..................................................................... 150
5.5.1. Підготовчий період ........................................................................ 150
5.5.2. Перший тиждень навчання ............................................................ 152
5.5.3. Основне навчання ........................................................................... 153
5.5.4. Заключний період ........................................................................... 154
5.6. Мотивація у навчанні ........................................................................... 154
Питання до глави 5 ...................................................................................... 161
6. НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС .......................................................................... 162
6.1. Метод Ган’є ........................................................................................... 162
6.2. Конструктивізм ..................................................................................... 164
6.3. Діяльнісна теорія навчання .................................................................. 168
6.4. Персоналізоване навчання ................................................................... 171
6.4.1. Елементи персоналізованого навчання ........................................ 172
6.4.2. Поточний стан персоналізованого навчання ............................... 173
6.4.3. Переваги персоналізованого навчання ........................................ 173
6.4.4. Стратегії персоналізованого навчання ......................................... 174
6.5. Модель 70:20:10 .................................................................................... 175
6.5.1. Модель 70:20:10 для навчання і розвитку ................................... 175
6.5.2. Формальне навчання ...................................................................... 176
6.5.3. Неформальне навчання .................................................................. 176
6.5.4. Соціальне навчання ........................................................................ 179
6.5.5. Методологія 70:20:10 - ................................................................... 179
6.5.6. Навчання на робочому місці в моделі 70:20:10 ........................... 181
6.5.7. Використання підходу 70:20:10 .................................................... 182
6.5.8. Підхід 70:20:10 і змішане навчання .............................................. 184
6.5.9. Способи активізації навчання ....................................................... 184
6.6 Гейміфікація ........................................................................................... 187
Питання до глави 6 ...................................................................................... 189
7. СПІЛКУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ ........................... 191
7.1. Загальні положення про спілкування ................................................. 191
7.2. П’ятикрокова модель спілкування ...................................................... 193
7.3. Класифікація методів спілкування ...................................................... 198
7.4. Запитування ........................................................................................... 200
7.4.1. Роль питань у навчанні .................................................................. 200
7.4.2. Запитування .................................................................................... 203
7.4.3. Елементи питання ........................................................................... 203
7.4.4. Мета питань .................................................................................... 204
7.4.5. Функції питання ............................................................................. 204
7.4.6. Педагогічне запитування ............................................................... 205
7.4.7. Механіка та техніки запитування ................................................. 205
7.4.8. Запитування на семінарі ................................................................ 206
7.4.9. Рекомендації щодо створення питань .......................................... 207
7.4.10. Сократове запитування .............................................................. 2088
7.5. Тьютор - модератор дискусії ............................................................... 211
7.6. Чат .......................................................................................................... 215
7.7. Вебінар ................................................................................................... 221
Питання до глави 7 ...................................................................................... 231
8. РОБОТА У ГРУПАХ .................................................................................. 232
8.1. Типи груп у дистанційному навчанні ................................................. 232
8.2. Характеристики групи .......................................................................... 235
8.3. Види діяльності групи .......................................................................... 237
8.4. Керування роботою групи ................................................................... 240
8.5. Спільнота практики .............................................................................. 242
8.6. Проблемне навчання ............................................................................. 246
8.8. Ситуаційні вправи ................................................................................. 251
8.9. Етапи створення кейсу як творчий процес: ....................................... 256
8.10. Студент навчає студента .................................................................... 259
8.10.1 Міжгруповий обмін ....................................................................... 259
8.10.2 Лобзикове навчання ...................................................................... 260
8.10.3 Тут кожен вчитель ......................................................................... 262
8.10.4 Уроки студентів ............................................................................. 263
8.10.5 Створені учасниками цільові дослідження ................................ 264
Питання до глави 8 ...................................................................................... 265
9. ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ .............................. 266
9.1. Карта пам’яті ......................................................................................... 266
9.2. Інфографіка ............................................................................................ 268
9.2.1. Типи інфографіки ........................................................................... 268
9.2.2. Анімована інфографіка .................................................................. 272
9.3. Закладки та коментування документів ............................................... 273
9.4. Навчальна аналітика ............................................................................. 274
9.4.1. Визначення аналітики навчання ................................................... 274
9.4.2. Джерела даних ................................................................................ 275
9.4.3. LMS для цільових ресурсів онлайн-навчання ............................. 276
9.4.4. Технічна інфраструктура ............................................................... 278
9.4.5. SWOT аналіз аналітики ................................................................. 279
9.4.6. Точність прогнозуючих моделей аналітики ................................ 280
9.4.7. Альтернативи прогнозуючим моделям ........................................ 280
9.4.8. Як аналітики використовувалися? ................................................ 281
9.4.9. Студентські сприйняття ................................................................. 281
9.5. Компетентності у Moodle ..................................................................... 281
Список літератури ........................................................................................... 284
Зміст……………………………………… ………………………………….303