среда, 18 июля 2018 г.

Дуальне навчання. Перший крок

Дуальне навчання - це форма здобуття освіти, заснована на тісній взаємодії підприємств (організацій, установ), що володіють ресурсами, необхідними для здійснення навчання, проведення навчальної, виробничої практики, здійснення інших видів освітньої діяльності та навчальних закладів на основі соціального партнерства між виробництвом та освітою, де обидві сторони виступають рівноправними партнерами, які спільно розробляють і координують освітній процес, здійснюють контроль за його результатами.

Дуальне навчання – це нові форма навчання, в якій навчальний процес відбувається в університеті та підприємстві, а студенти працюють на робочих місцях за фахом.За результати навчання, які є головними, відповідають університет, студент та підприємство.

Ініціатором впровадження дуального навчання виступає, як правило, університет, на який лягає більша частина роботи. Він, у відповідності до освітніх стандартів,визначаєфахові компетентностістудентів, які узгоджує та корегує до потреб підприємства. Після цього треба переглянути навчальну програму та зміст навчальних дисциплін.

Крім того, університету потрібно переглянути методи навчання, які використовуються, та вибрати найбільш ефективні, організувати навчальний процес. Університет повинен використовувати активні методи навчання з використанням дистанційного та змішаного навчання, що допомагає студенту гнучко планувати свою навчальну та виробничу діяльність.
У подальшому, треба постійно переглядати результати навчання та вносити корективи у навчальний план, дисципліни, визначати варіанти залучення провідних фахівців підприємства до проведення навчального процесу.

Підприємство є замовником, воно визначає компетентності фахівця, які має сформувати університет, відслідковує процес підготовки, вносить свої пропозиції, допомагає у досягненні визначеної мети. Це може бути використання обладнання для навчальних цілей, навчання на робочому місці, що на даному етапі вважається дуже актуальним.Співробітники підприємства можуть залучатися до проведення навчального процесу. Підприємство сумісно з університетом проводить вхідне тестування студентів, проводить співбесіду з студентами та обирає кандидатів на інженерні посади. З такими студентами підписується контракт, в якому формуються вимоги до навчання студента. Після завершення навчання та захисту дипломної роботи за вимогою підприємства може бути проведено підсумкове тестування

У дуальному навчанні студент має бути активним, вміти планувати свій час, формувати фахові компетенції у відповідності до вимог стандарту та замовлення підприємства.

Підґрунтя для організації дуального навчання є рівень розвитку освітніх та інформаційних технологій. Мотивований викладач може створити якісний дистанційний курс з використанням сучасних методик розробки та інформаційних технологій (інтерактивних презентацій та відео, виконання завдань в мережі тощо) та провести дистанційний навчальний процес. У навчальному процесі можуть гнучко поєднуватись дистанційні та очні форми навчання (змішане навчання).

Готовність кафедри до дуального навчання

 1. у відповідності до результатів навчання освітнього стандарту спеціальності переглядається перелік дисциплін магістерської підготовки. У цьому переліку мають бути такі дисципліни: надійність, автоматизація, проектування, енергозаощаджуючі та екологічні технології, конструкції, методи розрахунків, інформаційні технології, нові технології.
 2. результати навчання освітньої програми визначаються до кожної дисципліни без виключення окремих результатів
 3. у відповідності до освітнього стандарту спеціальності до кожної дисципліни визначається перелік компетентностей
 4. В залежності від дисципліни до кожної компетентності визначається перелік показників, які вказують на діяльність, що підтверджує наявність компетентності
 5. Необхідно перевірити, чи є у курсі завдання, які відповідають за визначену діяльність і яка складність мети цього завдання. Якщо якась діяльність у курсі відсутня, її необхідно включити через відповідне завдання з конкретною метою.
 6. Всі показники комепетентностей з дисциплін необхідно внести у таблицю, в якій наведено всі компетентності та відповідні їм показники. С цим документом має працювати підприємство при замовленні спеціаліста. При наявності зауважень або пропозицій з боку представника підприємства у курс можуть бути внесені зміни (додані або вилучені діяльності, змінена мета завдання, складність завдання тощо).
 7. Для всіх дисциплін необхідно створити дистанційні курси, які можуть бути використані як для дистанційного та і змішаного навчання. Бажано представникам підприємства надавати доступ до цього курсу для спостереження за своїми кандидатами.
 8. Підготувати завдання вхідного контролю (тести, кейси тощо) для отримання рейтингу студентів та визначення сформованих компетентностей за минулі роки навчання. Обговорити з представником підприємства.

Підприємство, з свого боку, має зробити наступне

 1. У відповідності від бізнесової мети, визначити результати та потрібні компетентності працівників для нової роботи.
 2. Визначити показники компетентностей, які вказують на потрібну діяльність.
 3. Ознайомитись з компетентностями та їх показниками у відповідній спеціальності. Узгодити потрібний перелік компетентностей та їх показників для кожного студента, який буде навчатися за дуальною формою навчання.
 4. Обговорити з представниками університету методи формування компетентностей та варіанти їх впровадження (в університеті, на підприємстві, на робочому місці тощо).
 5. Проаналізувати завдання вхідного контролю та узгодити перелік отриманих студентом компетенцій.
 6. Взяти участь у проведенні вхідного контролю, проаналізувати результати та визначити можливих кандидатів для подальшого навчального процесу на підприємстві.
 7. Сформулювати для кожного кандидата перелік компетентностей, які він має отримати, прописати їх у контракті.