суббота, 31 декабря 2022 г.

Плани 2023 року

 На 2022 рік планів було багато, але все змінила війна. Після першого шоку був другий - педагоги росії підтримують цю війну. Це вписується в їх "человекосообразную" педагогіку. Стало зрозуміло - про них треба забути назавжди.

А далі були поточні справи: зміни хостингу, консультації викладачів, формування дистанційних курсів для тероборони, мікро-уроки, розробка Положення про акредитацію курсів-ресурсів, щотижневі вебінари Клубу адмінів Moodle тощо.

Зараз ситуація змінилась і постає питання, а як нам розвивати електронне навчання після нашої перемоги.

1. Перероблена система підвищення кваліфікації дистанційного навчання. Визначено понад 20 модулів, які формують деякі складники компетентностей міжнародного стандарту ISTE у мікро-курсах. Сукупність деяких мікро-уроків формує мікро-кваліфікацію. Для вивчення мікро-курсів використовуються різноманітні методи: самостійне вивчення з тестуванням, або перевіркою виконання викладачем, групове або когортне навчання тощо. Це дає можливість викладачу планувати процес підвищення кваліфікації.

2. Планується у січні-лютому провести чотиритижневий коннективістський відкритий дистанційний курс "Електронне навчання 2023". Цей курс базується на великій кількості (понад 400) інформаційних матеріалів за останні півроку. Мета цього курсу - допомогти викладачам визначити своє відношення до електронного навчання, отримати навички роботи з сучасною мережею Мастодон, створити особистий етичний кодекс тьютора. Курс допоможе викладачу зорієнтуватися щодо підвищення кваліфікації та визначити критерії якості дистанційного курсу.

понедельник, 21 ноября 2022 г.

Мікро-кваліфікація

 Використання мікро-кваліфікації, організація якої базується на вже давно відомому мікро навчанні, стало поширюватись у зв'язку з появою необхідної бази. А саме:

 • На кожну спеціальність є освітній стандарт, в якому сформульовані компетентності та результати навчання
 • Промисловість на свою спеціальність готує або підготовила професійні стандарти
Це дозволяє структурувати компетентності, визначити завдання для опанування діяльністю до кожної з них. Як результат ми можемо визначити необхідні мікро-уроки та їх комбінацію обсягом до 0,5 кредиту (мікро кваліфікація). Але для впровадження необхідні інструменти. Таку можливість надає Moodle:
 • Всі структуровані компетентності можуть бути збережені у фреймворку компетентностей.
 • Можна створити низку індивідуальних  навчальних планів мікро-кваліфікації або  загальний навчальний план спеціальності
 • До кожної активності у дистанційному курсі необхідно підключити показник компетентності
Досягнення показника компетентності можна фіксувати автоматично або вручну викладачем та відслідковувати через систему звітів Moodle

пятница, 28 октября 2022 г.

Проєктування навчального курсу

 Проєктування навчального курсу  

Якість будь-якого навчального курсу закладається на етапі проєктування. З метою забезпечення якості навчання для кожної спеціальності розроблені освіті стандарти. На жаль, вони не часто використовуються при розробці нових навчальних дисциплін. Пропонується технологія проєктування навчального курсу, представлена на рис. 1. 

 


Рис. 1. Проєктування навчального курсу 

 

 1. Курс повинен базуватись на освітньому стандарті, який визначає результати навчання та компетентності, які курс формує. 

 1. Курс, як правило формує 1-3 фахових компетентностей. Крім того, може бути декілька загальних компетентностей, які не впливають на програму курсу 

 1. Для визначених рубрик (до 9) необхідно визначити показники - професійна діяльність, яка демонструє наявність компетенцій фахівця. Таких показників може бути понад 30 

 1. На базі цих показників формується перелік навчальних завдань курсу. Враховуючи тривалість семестру, їх повинно бути приблизно 16. 

 1. Навчальні завдання мають різну складність, рівень яких визначається за таксономією Блума та дозволяє чітко визначити мету, зрозумілу для студента 

 1. Структурування завдань дозволяє сформувати програму курсу з рівномірним щотижневим навантаженням студентів 

 1. Змістовна складова курсу повинна допомагати студенту виконувати навчальні завдання. 

Запропонована технологія проєктування навчального курсу підтримується LMS Moodle. В системі можна створити фреймворк компетентностей та слідкувати за формуванням складових компетентностей. Розміщення у фреймворку інформації з усіх навчальних курсів спеціальності дозволяє формувати навчальні плани для кожного студента. Особливо це корисно при проведенні дуального навчання.