суббота, 14 октября 2017 г.

Роль куратора змісту в корпорації

Курирування змісту стало невід'ємною частиною сучасного контент-маркетингу (Content Curation & SEO: How to Harness the Power of Both http://www.curata.com/blog/content-curation-seo-dos-and-donts/). Воно дозволяє маркетологам публікувати контент на більш високому рівні, позиціонуючи організацію як об'єктивний ресурс, економить час і гроші маркетологів і дозволяє уникнути вигоряння персоналу.
Контент-маркетологи у своїй діяльності повинні керуватися правилами роботи куратора змісту, які не тільки не суперечать пошукової оптимізації (SEO), але і покращують її. При цьому необхідно керуватися такими рекомендаціями щодо ефективного SEO-оптимізації контенту
  • Курирування повинно бути направлено на аудиторію, а не на пошукові роботи.
  • Зміст повинен забезпечувати максимальну цінність для читачів і його необхідно розподіляти по декількох каналах (інформаційні бюлетені, соціальні мережі, блоги і т. ін.) для забезпечення максимально можливого впливу.
  • При реєстрації RSS-стрічки в Google Blog Search, Google дає гарантію надійності джерела інформації і контролює оновлення контенту. Google розглядає джерело як динамічний «блог», а не просто статичний веб-сайт. Це означає, що воно буде частіше скануватися, і рейтинги покращаться.
Курирування змісту почало активно використовуватися в системі навчання корпорацій (https://elearningindustry.com/content-curation-for-learning-l-and-d-hr-survey-results)
LearningCafe провела дослідження курирування змісту для навчання. Було опитано понад 100 фахівців з навчання та розвитку (тренерів).
Тренери відзначають, що потреби ринку вимагають безперервного навчання персоналу, який до навчання готовий. Потоку інформації в мережі вистачає, але її багато, що призводить до когнітивного перевантаження персоналу.
Результати опитування показують, як розвиваються стратегії навчання для підвищення ефективності бізнесу і забезпечення безперервності навчання.
  • Зростаюча популярність контенту незаперечна і більшість респондентів заявляють, що це частина їх стратегії навчання.
  • Придбання навичок курирування змісту тренерами корпорацій стає необхідністю.
  • Курирування контенту дає тренерам новий спосіб йти в ногу з постійно зростаючими темпами навчання і цілям навчання.
  • Першим кроком до ефективного курирування контенту є розуміння учнів як споживачів найцінніших навчальних ресурсів.

81% тренерів відзначили, що курирування змісту це частина стратегії навчання в організації.
78% тренерів вважають курирування змісту своїм новим важливим навиком.
42% тренерів вважають, що курирування спонукає співробітників до безперервного навчання, а 38% вважають, що воно забезпечує якісний контент в короткі терміни.
71% тренерів вказали на те, що розуміння змісту співробітниками залежить від вибору куратора змісту, а 21% респондентів вважають, що вибір контенту є другим за важливістю.
Перехід на нові методи навчання вимагає моніторингу навчання та взаємодії співробітників – вказали 79% тренерів.