воскресенье, 25 июля 2010 г.

Зміст концепції розвитку сайту університету

1. Загальні положення.

1.1. Роль веб-ресурсу у сучасному суспільстві.

1.2. Обґрунтування доцільності модернізації веб-ресурсу.

2. Стратегія розвитку веб-ресурсу

2.1. Мета.

2.2. Завдання розвитку веб-ресурсу

2.3. Основні стратегічні напрямки розвитку веб-ресурсу

2.4. Карта веб-ресурсу

2.5. Етапи впровадження веб-ресурсу університету

2.6. Забезпечення впровадження і розвитку веб-ресурсу

1. Науково-методичне забезпечення.

2. Нормативне-правове забезпечення.

3. Навчально-методичне забезпечення.

4. Інформаційно-технічне забезпечення.

3. Очікувані наслідки розвитку веб-ресурсу