понедельник, 21 марта 2022 г.

Тимчасові правила організації навчального процесу за дистанційною формою під час війни

 Виші починають дистанційне навчання, але не всі мають повнофункціональні дистанційні курси і відповідний досвід. Пропоную ознайомитись з деякими рекомендаціями.

Тимчасові правила організації навчального процесу за дистанційною формою під час війни

Для проведення занять необхідно у дистанційному курсі мати (обов’язкові елементи виділено жирним шрифтом):

1. Програму курсу
2 Практичні завдання з інструкціями (текст, презентація, інтерактивне відео), оцінка за виконання фіксується у електронному журналі.
3. Навчальний матеріал (текст, відео – 2-3 на лекцію з поясненням найскладнішого матеріалу)
4. Форум “Питання до викладача”
5. Один вебінар на тиждень для консультацій, роз’яснення складного матеріалу та аналізу виконаних робіт
6. Тести (до 10 тестових завдань на тиждень)
7. Електронний журнал

 Проведення навчального процесу

1.     навчальний процес відбувається на базі дистанційного курсу у LMS Moodle з використанням допоміжних засобів.

2.     На початку тижня викладач розсилає студентам план  роботи на поточному тижні з посиланнями на навчальні матеріали. Робочі файли додатково розсилаються студентам електронною поштою, вайбером тощо

3.     Необхідні поточні коментарі та теоретичний матеріал можуть надаватися через голосове повідомлення (підкаст).

4.     Звіти про виконане завдання студент може розміщувати у курсі або надсилати електронною поштою, вайбером, телеграм тощо. Викладач перевіряє виконані завдання та виставляє оцінку. У випадку, коли студент надіслав виконану роботу поштою, викладач розміщує її у курсі.

5.     Час проведення вебінару або вебінарів та тематика попередньо узгоджується з студентами. Всі вебінари по можливості треба записувати.

6.     Кафедра контролює хід навчального процесу та максимально використовує персонал для підтримки викладачів (доопрацювання дистанційних курсів, технічна підтримка)

7.     Технічну та методичну підтримку виконує Центр інформаційних технологій або аналогічний 

Тимчасові правила роботи студента

1.     Студент має можливість завантажити дистанційний курс на комп’ютер (zip) або смартфон (необхідно встановити додаток  Moodle). Це дає змогу працювати з курсом при відсутності мережі

2.     засобами спілкування  студент-студент, студент-викладач у дистанційному навчанні може бути електронна пошта, форум або месенджер  у дистанційному курсі, вайбер, телеграм тощо

3.     Студент щотижнево по можливості має відвідувати дистанційні курси, брати участь у вебінарах або переглядати записи вебінарів, опрацьовувати надіслані викладачем навчальні матеріали, виконувати відповідно плану роботи практичні та лабораторні заняття. Виконання завдань, відвідування курсу фіксується в електронному журналі.

4.     Виконані завдання у форматі  pdf (але не doc) обсягом не більше 1М повинні розміщуватись у завданнях курсу, або надсилатись для розміщення у курсі викладачу

5.     При наявності у курсі щотижневих тестів, проходити їх. Викладач повинен забезпечити необмежену кількість спроб у курсі 

6.     На питання студента викладач відповідає протягом доби.

 

Тимчасові правила роботи викладачів

1.     В курсі повинні бути розміщені теоретичні матеріали, опис практичних та лабораторних робіт та методичні вказівки до їх виконання. Бажано розмістити глосарій, презентації до кожного тижня

2.     Для розміщення звітів про виконані  практичних, лабораторних повинні бути передбачені елементи «завдання» або форум, в яких студенту виставляється оцінка і фіксується в електронному журналі

3.     В курсі повинен бути форум «питання-відповіді» для надання допомоги студенту. Відповідь студенту у форумі повинна бути надана протягом доби.

4.     Для проведення вебінарів повинен бути тільки один вхід, в якому повинна бути розміщені інформація про початок вебінару. Всі вебінари повинні бути записані, вони автоматично розміщуються у елементі вебінар. Всі записи вебінарів, які не інтегровані в Moodle (ZOOM, Google Meet тощо) повинні бути розміщені в Google Disk або Yuotube, а посилання розміщені у курсі для перегляду студентами

5.     На кожному тижні повинні бути передбачені тести, у яких має бути до 10 тестових завдань.

6.     У курсі повинен бути підсумковий тест

7.     У курсі може бути передбачено надання балів за відвідування курсу

8.     Викладачу необхідно допомогти зробити та встановити копію курсу на комп’ютері або встановити додаток Moodle на смартфоні та скопіювати курс. Це дозволить проходити курс без підключення до мережі