среда, 28 февраля 2018 г.

Як допомагають інформаційні технології

Коли ми додаємо нові інформаційні технології в старі методи, ми не повинні очікувати поліпшення функціональності. Ми можемо, як показують дослідження, навіть знизити поточні результати (http://www.gettingsmart.com/2018/01/how-and-where-edtech-will-help/).

Інформаційні технології надають нові можливості: новий досвід навчання, нові стратегії оцінки, нові послідовності розвитку, нові місця і графіки, а також нові партнерські відносини.
Але освіта просто не піддається підвищенню продуктивності. Це був висновок, зроблений в 1966 році Вільямом Баумолом (і співавтором Вільямом Боуеном) . Тепер це називається ефектом Баумола, (https://en.wikipedia.org/wiki/Baumol%27s_cost_disease).

Основна причина, чому Баумол мав рацію щодо освіту, полягає в тому, що тут велике значення мають відносини. Інформаційні технології можуть додати деяку гнучкість, але відносини вимагають часу і залежать від особистостей, що беруть участь у навчальному процесі. Це означає, що продуктивність навчання навряд чи зміниться найближчим часом.

Інформаційні технології можуть бути корисними (і будуть сприяти) в п'яти основних напрямках.

Налаштування
        Формують системи оцінки та допомагають викладачам коригувати завдання для груп студентів. Адаптивні системи навчання автоматично корегують рівень навчання і шлях для кожного учня.
        Профілі користувачів інформуватимуть про наступний навчальний процес  або рекомендувати наступний кращий досвід навчання.
        Індивідуальна послідовність підвищує інтерес та продуктивність навчання (тобто, більша ефективність навчання протягом години).

Мотивація
        Задумане використання технологій може стимулювати мотивацію студентів, підвищуючи виробничі потужності, збільшуючи вибір і пропонуючи захоплюючі враження та навколишнє середовище.
        Адаптивні та ігрові системи читання і математичного навчання забезпечують індивідуальні рівні навчання і створюють мотивацію з частими зворотними зв'язками.
        Автоматизовані системи зворотного зв'язку забезпечують негайний зворотний зв'язок і підтримують культуру перегляду.
        Завдяки інтелектуальним інструментам розробки проектів студенти матимуть більше вибору в завданнях при демонстрації необхідних компетенцій.
        Більш привабливі завдання та більш ефективний зворотний зв'язок підвищать мотивацію студентів і приведуть до більшого часу участі.

Стабілізація
        Системи, що забезпечують рівний доступ до інструментів, звужують цифровий розрив.
        Прискорений розвиток навичок до і під час складної проектної роботи дозволяє студентам брати участь в змаганнях і вносити свій вклад.
        Особистий, частий, адаптований навчальний зворотний зв'язок повинен прискорити прогрес.

Співробітництво
        Безкоштовні інструменти дозволяють створювати спільні авторські права зі студентами.
        З кожним роком стає простіше створювати додатки.
        Відкриті інструменти навчання дозволяють молодим людям  розширити їх можливості робити внесок у локальні і глобальні рішення.

Переносимість
        Завдяки кращій інтероперабельності викладачі та студенти зможуть поєднувати зворотний зв'язок з декількох джерел, щоб керуватися міркуваннями про навчання і майстерність. Це поліпшить навчання і переносимість.
        Облікові записи та транскрипти Blockchain спростять збір і загальний доступ до зведень.


Навчальні інновації вимагають натхнення, посередництва і інкубації. Технологія створює нові можливості, але педагоги створюють і полегшують цей досвід.

воскресенье, 11 февраля 2018 г.

Модель 70:20:10

У 80-ті роки народилася модель 70:20:10. Ця формула навчання і розвитку була розроблена Морганом Макколей і Центром творчого лідерства (http://www.growthengineering.co.uk/70-20-10-model/).

Модель 70:20:10 визначає, що 70% навчання базується на досвіді роботи, 20% - це відношення розвитку і спілкування з професіоналами і тільки 10% нашого навчання визначається формальним навчанням. Точні цифри моделі 70:20:10 не встановлені і ця модель не може бути основою для формального навчання. Це важливо при організації навчального процесу.

Формальне навчання - це теорія і факти, на яких ґрунтується неформальне навчання, структура, яка забезпечує успішні результати навчання, підсилювач навичок, отриманих з досвіду і соціальної взаємодії ..

70% того, що ми знаємо, вивчається за допомогою практичного досвіду, повсякденних завдань. Віртуальна реальність, симуляція роботи і доповнена реальність сприяє цьому.

Соціальна взаємодія (обмін знаннями, спостереження, наставництво) відповідає за 20% нашого навчання. Соціальне навчання - це ще один вид неформального навчання, воно самоспрямовано, спонтанно і менш структуроване, ніж формальне навчання.

Мета моделі - розвиток по кривій навчання

Мал. Крива навчання моделі 70:20:10 (https://blog.learnlets.com/2017/11/revisiting-702010/)

Модель можна розглядати як інструмент проектування. Для початку необхідно розглянути кінцевий результат, а потім, через розроблені інструменти та коучинг, повернутися назад (https://blog.learnlets.com/2017/11/revisiting-702010/).четверг, 8 февраля 2018 г.

Компетентність викладача у мережеву епоху

Майстер-клас 1 лютого 2018 р

Майстер-клас складався з чотирьох частин. У першій частині розглянуто тенденції розвитку освіти у світі з урахуванням переходу суспільства у мережеву епоху. Основним у мережевій освіті буде відкрита освіта, яка вже почала свій шлях з 1998 року. До відкритої освіти можна віднести відкриті курси, відкриту педагогіку, відкриту практику та інші напрями. Результатом відкритого навчання є сформовані у студента компетенції, які потрібні на ринку праці. В деяких випадках диплом про вищу освіту стає не обов’язковим. Були розглянуті шляхи трансформації університету в електронний та вимоги до сучасного викладача. Зам директора НТБ НТУ “ХПІ” Главчева Ю.М. показала, які риси куратора змісту повинні бути у викладача.

У другій частині була надані визначення компетентності та компетенцій, аналіз ринку праці України та наданий перелік компетентностей, які конче потрібні на сучасному етапі. Були наведені приклади стандартів компетентностей: міжнародний стандарт ISTE для викладача, стандарт компетентностей куратора змісту та національний стандарт для енергомашинобудування. Своє бачення щодо компетентностей надав зам. директора Інституту післядипломної освіти НТУУ КПІ Богачков Ю.М.

Основна мета майстер-класу розглядалась у третьому засіданні. Перший досвід навчання розробників курсів дистанційного та змішаного навчання з формування навчальних програм показав, що викладачам дуже важко від наданих компетентностей та результатів навчання перейти до конкретної діяльності, сформулювати мету навчання за таксономією Блума та визначити завдання для її досягнення. І все це впливає на складання програми курсу. Були наведені приклади на базі попередньо розглянути стандартах компетентностей викладача, куратора змісту та інженера.

У сумісній доповіді автора майстер-класу та доцента КНУБА Щербини О.А. були продемонстровані нові можливості LMS Moodle версії 3.3 і вище у роботі з компетентностями. На базі стандарту компетентностей, які завантажуються в систему, викладач має можливість уводити нові рівні, складати програму підготовки для групи студентів, або окремих студентів, визначати правила оцінки компетентностей у завданнях курсу та формувати звіт досягнутих студентом компетентностей у курсах, або групах курсів. Студент має можливість відслідковувати свої досягнення та заносити їх у свій портфоліо, який теж може бути інтегрований у Moodle.

Всі засідання майстер-класу транслювалися через вебінар, всього у засідання брали участь понад 50 викладачів університетів Харкова, Києва, Полтави, Дніпра, Одеси, Чернігова, Рубіжного та інших, вчителі шкіл.

Презентації на записи на сайті http://dl.khpi.edu.ua/mod/page/view.php?id=14012