пятница, 13 сентября 2019 г.

Відвідування занять студентами

Протягом декількох років у мене практично не було нормальних навчальних занять. Студенти не відвідують аудиторні заняття, навчальні матеріали, які розміщені у дистанційних курсах не читають, завдання не виконують.
І мені стало цікаво - це проблема вищої школи, чи ні.
Освітянські конференції відвідую, матеріали переглядаю, але публікацій з цього приводу немає. Тобто - це не проблема.
Що каже Гугл? знайшов одну статтю 2010 року, яку написав "хтось". Все розібрали, 42% не відвідують заняття, але є поважні причини: поганий розклад, неякісні лекції, непотрібні предмети.
КНЕУ у 2016 провів соціологічне опитування. Проблем немає.
"Аналізуючи наведені вище висновки, можна виявити, що основними чинниками низького рівня відвідування є:
 • Наявність непотрібних на думку студентів предметів
 • Низький рівень викладання
 • Неоптимальний розклад"

  Всі інші публікації стосуються порядку надання дозволу на вільне відвідування занять, розпоряджень та зборів.
  І ніхто не розповідає, як їм вдається в таких умовах готувати фахівців високого рівня для нашої промисловості та нашого бізнесу

воскресенье, 8 сентября 2019 г.

Питання якості та дуальне навчання

На сучасному етапі є важливе питання - Що треба зробити для підвищення якості нашої вищої технічної освіти? Можна розглянути таку послідовність дій:
 1. Освітня програма має базуватись на освітньому стандарті та підтримувати всі передбачені в ньому результати навчання. На жаль не всі освітні програми в університетах задовольняють цій вимозі. Бачив освітню програму, в якій була врахована тільки половина результатів навчання.
 2. Наступний етап - розподіл дисциплін між викладачами, які мають відповідний практичний та науковий досвід у визначених для них дисциплінах. На жаль, це теж не виконується в університетах.
 3. Надані до дисципліни результати навчання визначають компетентності, які треба сформувати у студента. Компетентності формулюються загальними словами, викладачу треба до кожної компетентності сформулювати показники - діяльність, яку навчиться виконувати студент. Ця діяльність може бути різного рівня і визначається таксономією Блума. Саме на цьому етапі визначається кількість кредитів, яка необхідна для виконання діяльності у курсі. Все це повинно бути узгоджено з керівником освітньої програми (як правило, завідувач кафедри). Мій практичний досвід підготовки викладачів показує, що ані завідувачі кафедр, ані викладачі у більшості не володіють цими інструментами і я не знаю, хто займається їх підвищенням кваліфікації.
 4. Найскладніший етап роботи викладача - це формулювання цілей курсу за таксономією Блума та відповідної до кожної мети діяльності. Вище я пояснив - чому? Масове навчання викладачів університету у системі підвищення кваліфікації роботі з таксономією Блума показує, що засвоюють цю технології приблизно 10-20%. Тому не треба очікувати якісних освітніх програм.
 5. Після визначення діяльності студента у курсі згідно таксономії Блума, готується теоретичний матеріал та необхідні методичні вказівки. Курс готовий до навчального процесу.
 6. Для організації навчального процесу додатково бажано використовувати систему управління навчанням (LMS) типа Moodle. У цій системі студент отримує доступ до інформаційних матеріалів, може залишити виконане завдання, пройти поточні тренувальні тести, спілкуватися з іншими студентами тощо.
 7. LMS робить контроль та моніторинг навчального процесу прозорим. Адміністратор має можливість відслідковувати активність студента, які матеріали він використовував, як виконував завдання, проходив тести. Більш ефективних систем контролю і моніторингу немає. 
 8. Але все це не буде працювати при відсутності мотивації студента. Одним з таких мотиваторів може бути стартова зарплатня та кар'єрне зростання на підприємстві. Тобто, необхідно впроваджувати дуальне навчання.
Дуальне навчання починається після третього етапу описаного вище алгоритму. Слід зазначити, що як такого дуального навчання в Україні немає, а досвід Німеччини треба адаптувати до умов України і на це треба витратити багато сил та часу. Найкраще починати з підготовки магістрів. Це дасть змогу через півтора роки отримати практичний досвід. Тому план роботи, який пропонується, орієнтований на підготовку магістра.
Для формування угоди про співпрацю з підприємством керівник освітньої програми має створити карту компетентності підготовленого фахівця та виконати такі етапи:
 1. Узгодження карти компетентностей з підприємством або консорціумом та редагування освітньої програми. Необхідно узгодити рівень засвоєної студентом діяльності, нові види діяльності, що виконуються на підприємстві, залучення у навчальний процес фахівців підприємства
 2. Враховуючи, що на завершальному етапі дуального навчання студент повинен працювати на своєму майбутньому робочому місці повний робочий день, навчання має бути організованим за дистанційною та змішаною технологією. Тому після розподілу навантаження викладачам необхідно розробити відповідного типу дистанційний курс.
 3. Університет та підприємство сумісно готують додаткові заходи з навчання на робочому місці.
 4. Для відбору студентів для дуального навчання необхідно розробити тести з визначених дисциплін бакалавського циклу та провести вхідне тестування. Це дає можливість підприємствам відібрати собі майбутніх фахівців під конкретне робоче місце. 
 5. За результатами тестування та співбесіди формується угода між студентом, підприємством та університетом, в якій прописуються всі умови. Особливо треба звернути увагу на рівень сформованих компетентностей та стартову зарплатню студента. Без цих умов дуальне навчання працювати не буде. Додатково підприємство може вимагати від студента формування портфоліо.
 6. Використання у дуальному навчанні дистанційних курсів дає змогу представникам підприємства робити моніторинг навчання студента, а на виході бачити перелік сформованих компетентностей.
Таким чином, в Україні треба впроваджувати справжнє дуальне навчання, а не застарілі радянські схеми навчальної практики. Тільки дуальне навчання має можливість підвищити якість навчання технічної освіти в Україні.

23 вересня починається курс "Організація дуального навчання"


Відкритий дистанційний курсу "Організація дуального навчання"
з 23 вересня 2019 р. – чотири тижні
Проблемна лабораторія дистанційного навчання "НТУ "ХПІ" запрошує керівників освітніх програм університетів, керівників підприємств або відповідальних за кадрову політику підприємства та всіх зацікавлених щодо компетентнісного підходу у навчанні до відкритого дистанційного курсу "Організація дуального навчання".
Мета курсу: Проаналізувати освітній стандарт спеціальності, створити карту компетентностей спеціальності, узгодити карту компетентностей з роботодавцем, спроєктувати освітню програму та організацію навчального процесу сумісно з роботодавцем з використанням дистанційного та змішаного навчання. Спроєктувати систему моніторингу та оцінки діяльності студента з використанням репозиторію компетентностей Moodle.
Дуальне навчання вимагає створення консорціуму з фаху, до складу якого мають увійти університети та підприємства. Тому бажана участь майбутніх керівників таких консорціумів
У чотиритижневому курсі  будуть розглянуті питання формування компетентностей та їх вимірювання, узгодження компетентностей з потребами підприємств, варіанти організації навчального процесу з використанням дистанційного та змішаного навчання.

Програма курсу

Тиждень 1. Теоретична база дуального навчання

Розглядається освітній стандарт, результати навчання та компетентності. Визначення показників кожної компетентності. Визначення діяльності студента та її рівня за таксономією Блума
Викладачі аналізують освітній стандарт та навчальну програму спеціальності, визначають показники та мету завдання до показника за таксономією Блума.
Роботодавці визначають компетентності фахівців промисловості, показники та діяльність за таксономією Блума.

Тиждень 2. План розвитку дуального навчання

Розглядаються шляхи формування навчального плану, які включають розробку карти компетентності фахівця, підготовленого університетом, та узгодження їх з посадовими компетентностями підприємства, визначення переліку навчальних дисциплін.
Викладачі готують карту компетентності, визначають перелік дисциплін навчального плану з урахуванням посадових компетентностій підприємства.
Роботодавці визначають посадові компетентності фахівців підприємства, аналізують карту компетентності, розробленої університетом

Тиждень 3. Аналіз карти компетентностей

На базі розробленого навчального плану проводиться аналіз карт компетентностій, рівня підготовки фахівця та визначається навчальне навантаження викладачів університету та фахівців підприємства. Визначаються теми, які бажано вивчати на робочому місці з використанням мікроуроків, та автори навчальних матеріалів.
Викладачі корегують свої карти компетентності, які повинні після узгодження з роботодавцями затверджуватись в університеті, розробляють мікроуроки для навчання на робочому місці.
Роботодавці узгоджують карту компетентності та розробляють мікроуроки для навчання на робочому місці.

Тиждень 4. Дистанційне та змішане навчання. Репозиторій компетентностей

Знайомство з структурою репозитарія компететності, редагування репозитарію, створення навчального плану, підключення показників компетентності до завдань курсу. Визначення моніторингу навчального процесу та оцінювання.
Викладачі отримують навички роботи з депозитарієм компетентностей, створення навчального плану, підключення показників компетентностей до завдань курсу
Роботодавці отримують навички моніторингу навчального процесу.

Курс проводить професор кафедри технічної кріофізики НТУ "ХПІ" Кухаренко Володимир Миколайович.
У курсі передбачені щотижневі вебінари та прес-конференції.
Запрошую тих, хто знайомий з цією проблемою та має свою точку зору приєднатися в якості експерта до проведення вебінарів та прес-конференції
Мінімальний склад команди експертів: керівник освітньої програми університету, представник керівництва підприємства та тьютор. Бажана активна участь асоціацій промисловців.
Можливо такий курс і не потрібен і всі без проблем вже організували дуальне навчання. У такому випадку можна цей курс використати для обміну досвідом та обговорення проблем. Можливо він (курс) стане конективістським і ми отримаємо спільноту практики з дуального навчання.
Курс починаєтьсяз 23 вересня на сайті НТУ "ХПІ" http://dl.khpi.edu.ua/ Передбачена само реєстрація на сайті та самозапис на курс.