суббота, 18 июня 2022 г.

Експерт дистанційного навчання

 Шановні колеги!

Запрошую взяти участь у підготовці експертів дистанційного навчання. 

Перший вебінар відбудеться 23 червня о 15-00 за адресою https://moodle.com.ua/lms/mod/lti/launch.php?id=7904, необхідна реєстрація на сайті https://moodle.com.ua/lms/

Вже понад три роки через пандемію та військовий стан в Україні відбувається екстрене дистанційне навчання, з підтримкою найпростіших методів проведення навчального процесу. У викладачів практично відсутній вільний час, необхідний для підвищення кваліфікації. Питання якості дистанційних курсів та дистанційного навчального процесу практично не розглядаються, вони не на часі.

У майбутньому навчальні заклади України будуть примушені визначити місце дистанційного навчання у навчальному процесі. Деякі питання будуть вирішуватись на рівні МОН України, але більшість - на рівні навчального закладу. Для вирішення проблем дистанційного навчання на рівні закладу потрібні експерти дистанційного навчання, які можуть розробити стандарти дистанційного навчання закладу, положення про дистанційний навчальний процес, критерії оцінювання якості навчання. А головне, вони повинні входити у спільноту практиків дистанційного навчання України та брати участь у аналізі ефективних рішень для їх подальшого впровадження. Таке суспільство практики необхідно формувати.

Експерт - це лідер, фахівець дистанційного навчання, який має досвід створення дистанційного курсу, проведення дистанційного навчального процесу, має розвинені персональне навчальне середовище та персональну навчальну мережу. 

Експерт дистанційного навчання:

1. Вміє проєктувати дистанційний курс для формування компетентностей з використанням технології ADDIE, формувати мету заняття у відповідності до таксономії Блума, на базі педагогічних теорій обирати ефективні методи навчання.

2. Структурувати теоретичний матеріал, використовувати UDL, UX/UI, створювати інфографіку та використовувати різноманітні прийоми графічного представлення інформації, створювати мікро уроки.

3. Створювати тестові завдання у відповідності до таксономії Блума, рейтингову систему оцінювання навчальних результатів.

4. Оцінювати якість розробленого дистанційного курсу, дистанційного навчального процесу та надавати рекомендації щодо покращення дистанційного навчального процесу.

Програма курсу розрахована на 7 тижнів (120 год.)

1. Сучасна система електронного навчання. Стандарти дистанційного навчання, типи дистанційних курсів​

2. Експерт, лідер. Критерії оцінювання​

3. Проєкт курсу. Компетентності. Складові дистанційного курсу. Контроль​

4. Оцінювання курсу. Проблеми розробки та навчання, типові помилки​

5. Інформаційний блок курсу​

6. Діяльність студента, оцінювання, рейтинг, мотивація​

7. Якість дистанційного курсу​

Додатково, при наявности групи понад 20 викладачів, можна пройти стажування (60 год.)

Підготовка експертів дистанційного навчання планується провести у декількох курсах.

У першому курси "Створення навчального плану у Moodle" (2 тижні починається з 23 червня 2022 р.) (https://moodle.com.ua/lms/course/view.php?id=193 ) ми пропонуємо навчитись створювати фреймворки компетентностей до Ваших освітніх програм, готувати індивідуальні навчальні програми та узгоджувати компетентності з завданнями дистанційного курсу. університети повинні вміти готувати фахівців через мікро кредити, де є важливими конкретні компетентності. Цей курс буде корисним університетам та підприємствам, які планують впроваджувати дуальне навчання, де результатом буде підготовлений фахівець з конкретними компетентностями.

У другому курсі для самостійного вивчення "Основи дистанційного навчання",  (https://moodle.com.ua/lms/course/view.php?id=195) ми пропонуємо створити дистанційний курс або розмістити свій дистанційний курс через LTI для подальшого використанні при роботі у курсі підготовки експерта. Курс відкритий для навчання з 23 червня 2022 р.

відкритий дистанційний курс "Експерт дистанційного навчання" починається 11 липня 2022 року. Ніяких обмежень для учасників курсу не передбачено

учасники, які успішно виконають окремі завдання, отримають бейджі. За успішне виконання програми курсу учасникам видається сертифікат з кодом верифікації

для участі у курсі необхідно заповнити анкету учасника https://forms.gle/K7z5upDPzErqCxtT8


понедельник, 21 марта 2022 г.

Тимчасові правила організації навчального процесу за дистанційною формою під час війни

 Виші починають дистанційне навчання, але не всі мають повнофункціональні дистанційні курси і відповідний досвід. Пропоную ознайомитись з деякими рекомендаціями.

Тимчасові правила організації навчального процесу за дистанційною формою під час війни

Для проведення занять необхідно у дистанційному курсі мати (обов’язкові елементи виділено жирним шрифтом):

1. Програму курсу
2 Практичні завдання з інструкціями (текст, презентація, інтерактивне відео), оцінка за виконання фіксується у електронному журналі.
3. Навчальний матеріал (текст, відео – 2-3 на лекцію з поясненням найскладнішого матеріалу)
4. Форум “Питання до викладача”
5. Один вебінар на тиждень для консультацій, роз’яснення складного матеріалу та аналізу виконаних робіт
6. Тести (до 10 тестових завдань на тиждень)
7. Електронний журнал

 Проведення навчального процесу

1.     навчальний процес відбувається на базі дистанційного курсу у LMS Moodle з використанням допоміжних засобів.

2.     На початку тижня викладач розсилає студентам план  роботи на поточному тижні з посиланнями на навчальні матеріали. Робочі файли додатково розсилаються студентам електронною поштою, вайбером тощо

3.     Необхідні поточні коментарі та теоретичний матеріал можуть надаватися через голосове повідомлення (підкаст).

4.     Звіти про виконане завдання студент може розміщувати у курсі або надсилати електронною поштою, вайбером, телеграм тощо. Викладач перевіряє виконані завдання та виставляє оцінку. У випадку, коли студент надіслав виконану роботу поштою, викладач розміщує її у курсі.

5.     Час проведення вебінару або вебінарів та тематика попередньо узгоджується з студентами. Всі вебінари по можливості треба записувати.

6.     Кафедра контролює хід навчального процесу та максимально використовує персонал для підтримки викладачів (доопрацювання дистанційних курсів, технічна підтримка)

7.     Технічну та методичну підтримку виконує Центр інформаційних технологій або аналогічний 

Тимчасові правила роботи студента

1.     Студент має можливість завантажити дистанційний курс на комп’ютер (zip) або смартфон (необхідно встановити додаток  Moodle). Це дає змогу працювати з курсом при відсутності мережі

2.     засобами спілкування  студент-студент, студент-викладач у дистанційному навчанні може бути електронна пошта, форум або месенджер  у дистанційному курсі, вайбер, телеграм тощо

3.     Студент щотижнево по можливості має відвідувати дистанційні курси, брати участь у вебінарах або переглядати записи вебінарів, опрацьовувати надіслані викладачем навчальні матеріали, виконувати відповідно плану роботи практичні та лабораторні заняття. Виконання завдань, відвідування курсу фіксується в електронному журналі.

4.     Виконані завдання у форматі  pdf (але не doc) обсягом не більше 1М повинні розміщуватись у завданнях курсу, або надсилатись для розміщення у курсі викладачу

5.     При наявності у курсі щотижневих тестів, проходити їх. Викладач повинен забезпечити необмежену кількість спроб у курсі 

6.     На питання студента викладач відповідає протягом доби.

 

Тимчасові правила роботи викладачів

1.     В курсі повинні бути розміщені теоретичні матеріали, опис практичних та лабораторних робіт та методичні вказівки до їх виконання. Бажано розмістити глосарій, презентації до кожного тижня

2.     Для розміщення звітів про виконані  практичних, лабораторних повинні бути передбачені елементи «завдання» або форум, в яких студенту виставляється оцінка і фіксується в електронному журналі

3.     В курсі повинен бути форум «питання-відповіді» для надання допомоги студенту. Відповідь студенту у форумі повинна бути надана протягом доби.

4.     Для проведення вебінарів повинен бути тільки один вхід, в якому повинна бути розміщені інформація про початок вебінару. Всі вебінари повинні бути записані, вони автоматично розміщуються у елементі вебінар. Всі записи вебінарів, які не інтегровані в Moodle (ZOOM, Google Meet тощо) повинні бути розміщені в Google Disk або Yuotube, а посилання розміщені у курсі для перегляду студентами

5.     На кожному тижні повинні бути передбачені тести, у яких має бути до 10 тестових завдань.

6.     У курсі повинен бути підсумковий тест

7.     У курсі може бути передбачено надання балів за відвідування курсу

8.     Викладачу необхідно допомогти зробити та встановити копію курсу на комп’ютері або встановити додаток Moodle на смартфоні та скопіювати курс. Це дозволить проходити курс без підключення до мережі 

среда, 2 февраля 2022 г.

Кодекс етики дистанційного навчання

Етичні правила, яких повинен дотримуватись викладач у дистанційному навчальному процесі

 1. Дистанційний курс повинен відповідати стандарту університету (шаблон курсу). Це полегшує навігацію у курсі, створює комфортний простір для студента

 2. Силабус курсу повинен бути написаний мовою, орієнтованою на студента, від першої особи

 3. Вебінар повинен бути одним на курс, всі зустрічі повинні бути записані і доступні студенту

 4. У вступній частині курсу необхідно дати файли навчальних матеріалів для завантаження (посібники, методичні вказівки)

 5. Всі файли сторонніх форматів необхідно вбудовувати у курс. Завантаження файлів студент робить за потребою.

 6. Не використовуйте у курсі файли Word. Це може сприяти розповсюдженню вірусів

 7. Всі посилання дистанційного курсу повинні мати тематичну назву, а не “лекція 1”, “завдання 2”, “лабораторна  робота 4”

 8. Дистанційний курс - це планування діяльності студента, це допомога, тому користуйтесь тижневим форматом курсу

 9. Слідкуйте за тривалістю роботи студента протягом тижня, вона повинна відповідати кількості кредитів.

 10. Тематичний формат курсу використовується тільки для самостійного (без участі викладача) вивчення курсу

 11. При проведенні вебінарів та інших синхронних подій дайте студентам можливість спілкуватися.

 12. Звіти всіх завдань курсу студент повинен мати можливість розміщувати у курсі і бачити отримані оцінки

 13. Оцінюйте роботи студентів та відповідайте на їх запити протягом доби.

 14. Поточні тести не повинні мати обмежень у термінах виконання і кількості спроб. Для цього необхідно у базі питань мати кількість тестових завдань у декілька разів більше ніж у тесті

 15. Відео необхідно розміщувати на сторонних сайтах, а у курсі давати тільки посилання.

 16. Студент повинен знати мету виконання завдань.

 17. Давайте студенту час і завдання на рефлексію

 18. Вчіть студента задавати питання, заохочуйте його.

понедельник, 3 января 2022 г.

Методика використання Google Classroom

 

Екстрене дистанційне навчання під час карантину базується у більшості на LMS Moodle  та Google Classroom. LMS Moodle – це гнучка розвинена система, в якій навчальний матеріал легко структурується и є багато можливостей створення шаблонів для полегшення розробки дистанційного курсу.

Google Classroom не має таких можливостей і викладачі створюють свої структури, які у більшості не прозорі в навігації та різноманітні. Це суттєво ускладнює навчання студентів, які примушені підлаштовуватись під своїх викладачів. Мій запит у Facebook (https://www.facebook.com/kukharenkovn/posts/4566671763370739) показав, що ніяких практичних рекомендацій вчителі за два роки не отримали.

Пропоную ознайомитись з анотацією блога (Kasey Bell. 10 Google Classroom Tips for Remote Learning https://shakeuplearning.com/blog/10-google-classroom-tips-for-remote-learning/), в якому надані  10 порад Google Classroom з дистанційного навчання.

Програма Google Classroom призначена для того, щоб допомогти вчителям та учням спілкуватися та співпрацювати, безпаперово керувати завданнями та залишатися організованими.

1. Співпрацюйте з іншими вчителями для узгодженого робочого процесу

Не відсилайте студентів на різні веб-сайти для отримання завдань та спілкування. Якщо ви використовуєте Google Classroom, використовуйте його постійно. Зробіть Google Classroom вашим універсальним сховищем для завдань, оголошень та спілкування.

2.      Використовуйте щоденний/тижневий контрольний список

Необхідно на кожному тижні складати контрольний список в залежності уподобань вчителя. Це може бути простий список Google Doc, Google Sheet, доданий до Google Slide або просто вказаний у завданні. Цей список призначається через Google Classroom і робиться копія для кожного учня.

3. Використовуйте щотижневу тему, щоб систематизувати свої завдання.

На сторінці "Завдання" можна створювати теми для впорядкування завдань та матеріалів. Оскільки багато шкіл дотримуються стратегії щотижневих завдань, створення теми на тиждень є дуже логічним.

4. Створіть розділ «Ресурси та навчальні посібники» та розмістить його у верхній частині сторінки завдань.

Щоб ресурси було легко знайти, створіть спеціальну тему та тримайте її вгорі сторінки.

5. Диференціальні завдання

При створенні завдання в Google Classroom є можливість вибрати «Всі учні» або просто клацнути список, що розкривається, і вибрати одного учня або групу учнів. Це зручно для модифікацій, оскільки ми намагаємось задовольнити потреби всіх учнів.

6. Додайте закладку на сторінку із завданнями.

7. Використовуйте клавіші: Ctrl + F для пошуку чисел і слів у класі.

Навіть найорганізованіша сторінка "Завдання" може стати досить довгою після кількох тижнів виконання завдань. Використовуйте клавіші Control + F для пошуку ключових слів або номерів на сторінці. Навчіть і учнів цьому трюку!

8. Налаштуйте роздільну здатність для учнів.

За замовченням для Google Classroom учні можуть публікувати повідомлення у Стрічці та коментувати публікації. Під час дистанційного навчання ця функція може бути корисною або викликати проблеми. Ви самі вирішуєте, що найкраще для ваших учнів.

9. Налаштуйте потік.

Чимало вчителів дратує Стрічка, в якій ви можете публікувати оголошення та бачити повідомлення про нові елементи, додані на сторінку "Завдання". Вчителі можуть настроювати те, що відображається на цій сторінці для кожного класу.

10. Налаштуйте сповіщення, щоб зберегти розум!

Більшість вчителів відносяться до повідомлень Google Класу з любов'ю або ненавистю. Ви можете настроїти їх у налаштуваннях.

Додаткова інформація англійською мовою

·         70+ Apps That Integrate with Google Classroom

·         10 Google Classroom Tips You Didn’t Know

·         6 Tips for Getting Started with Google Classroom

·         How to Organize Assignments in Google Classroom

·         4 Ways to Give Meaningful Feedback with Google Classroom

 

суббота, 1 января 2022 г.

Тренди дистанційного навчання 2022


Наприкінці кожного року провідні фахівці е-навчання та фірми роблять прогнози розвитку галузі на наступний рік.

Відомий провайдер е-навчання Creativ Technologies [1] відмічає, що в опитуванні 2021року 69% користувачів заявили, що їм подобається споживати контент через відео, а не через текст чи статтю (18%).

Вони виділяють три тенденції 2022 року:

1.   Поширення використання штучного інтелекту.

2.   Розвиток  мікронавчання.

3.   Більш широке використання віртуального навчання під керівництвом тьютора з покращенням взаємодії учнів.

У роботі Simon Cooper провайдера Topyx [2] розглядається три тенденції корпоративного навчання

1.    Навчання зі швидкістю змін.

2.    Індивідуальне навчання. Це може бути складний модуль доповненої реальності (AR) для навчання співробітників використанню доступного обладнання та технологій.

3.    Підвищена потреба у навчанні питань безпеки

В роботі [3] розглядаються тенденції, орієнтовані на організацію та на студентів.

Тенденції організації

1.    Платформи навчання: LMS, LPX.

2.    Штучний інтелект.

3.    Віртуальне навчання ‑ це спосіб, яким віддалені співробітники або співробітники, розкидані по всьому світу, можуть отримати доступ до кращого у своєму класі навчання від досвідчених фасилітаторів та викладачів.

4.    Платформи для мікронавчання.

Тенденції, орієнтовані учнів

1.    Мобільне навчання.

2.    Віртуальна реальність та досвід навчання змішаної реальності.

3.    Каталог курсів для вибору персональної траєкторії навчання.

4.    Безперервне навчання.

5.    Курирування змісту.

Тренди в Україні залежать від ставлення навчальних закладів до розвитку дистанційного навчання в рамках організації та рекомендацій МОНУ (яких немає). Загальні тренди ХНАДУ та ІТВ НТУ «ХПІ» - це вдосконалення стандартизації дистанційних курсів.

Тренди, орієнтовані на студента та викладача ХНАДУ та ІТВ НТУ «ХПІ», це:

1.    Культура (етичні питання)

В результаті недотримання стандартів дистанційних курсів ускладнюється навігація у курсі, вебінари не записуються, обговорення навчального матеріалу замінюється диктуванням конспекту і т.ін., створються неетичні відношення між студентами та викладачем. Тому необхідно провести ряд заходів для формування культури дистанційного навчання.

Викладачам буде корисно керуватися такими цінностями освіти [4]:

1. Зробіть все можливе, щоб підтримати зростання та успіх ваших учнів.

2.    Зростайте і навчайтеся так, як ви очікуєте від учнів.

3.    Заохочуйте своїх колег зростати разом з вами, підтримуйте, співпрацюйте та розширюйте їх можливості.

4.    Надмірне спілкування краще, ніж недостатнє спілкування.

5.    Подбайте про себе, щоб краще підтримувати інших.

6.    Знаходьте радість у своїй роботі.

7.    Ставтеся до роботи серйозно, але ніколи не ставтеся до себе занадто серйозно.

8.    Поділіться своїм захопленням з іншими, щоб ми могли допомогти студентам знайти їхнє захоплення.

9.    Знайдіть та розвивайте сильні сторони та таланти насамперед своїх учнів та колег. Завжди починайте із позитивного.

10. Не просто цінуйте людей, а й переконайтеся, що люди знають, що їх цінують.

2. Нові форми підвищення кваліфікації викладачів  дистанційного навчання

Підвищення кваліфікації викладачів повинно забезпечувати культуру дистанційного навчання. У викладача немає часу проходити великі курси з створення дистанційних курсів та організації дистанційного навчального процесу. Це вимагає створювати велику кількість мікро уроків для проходження їх за потребою. Для контролю необхідно розробити репозиторій компетентностей викладача та створити для кожного навчальний план.

3.    Підготовка експертів (куратор змісту, лідер, навчальний інженер)

Розвиток технологій дистанційного навчання у ЗВО вимагає наявність експертів, які вміють оцінювати та сертифікувати дистанційні курси, сприяти підвищенню кваліфікації викладачів, пропонувати новітні технології. Вони повинні бути лідерами у дистанційному навчанні, кураторами змісту, володіти навичками навчального інженера. Це дозволить створити в Україні спільноту експертів, узгодити стандарти дистанційних курсів у ЗВО.

Використані джерела.

1.    What Will Happen With E-Learning In 2022? https://creativtechnologies.com/2021/12/21/what-will-happen-to-elearning-industry-in-2022-and-how/

2.    Simon Cooper. 3 Corporate Learning Trends to Expect in 2022. https://www.topyx.com/lms-blog/3-corporate-learning-trends-to-expect-in-2022

3.    Suresh Kumar. eLearning Trends To Watch Out For In 2022. https://elearningindustry.com/elearning-trends-to-watch-out-for-in-2022

4.    George Couros. 10 Core Values For Education. https://georgecouros.ca/blog/archives/13421

 


четверг, 25 ноября 2021 г.

Освітній простір аспіранта

 

Визначення

Дистанційне навчання (ДН) – це організований засобами ІКТ з використанням дистанційного курсу навчальний процес, якому притаманні всі особливості звичайного (очного) навчального процесу.

Дистанційний курс – це запланована викладачем навчальна діяльність студента та його підтримка наявними інформаційними технологіями, зокрема, мультимедійними технологіями (аудіо, відео, анімація, моделювання тощо).

Система управління навчанням (віртуальне навчальне середовище) – програмне забезпечення, що призначене для організації навчального процесу, і включає середовища розробника, викладача та студента. В ХНАДУ використовується Moodle.

Система дистанційного навчання університету – складова частина системи навчання університету і складається з методичного, організаційного, кадрового, програмного, технічного забезпечення, які пов’язані з основною системою навчання.

У залежності від засобів використання дистанційного курсу навчальний процес поділяють на традиційне навчання підсилене дистанційними технологіями (до 30%), змішане навчання (blended learning) з використанням до 80% дистанційних технологій та дистанційне навчання (online learning).

Електронний університет можна розглядати як елемент електронної економіки. Тоді, за аналогією з електронним урядом можна сформулювати наступні положення про електронний університет.

Електронний університет (англ. E-University) ‑ організаційна структура надання освітніх послуг громадянам, бізнесу, іншим споживачам, при якому взаємодія на основі використання ІКТ між університетом і користувачем мінімізована.

Електронний університет ‑ система взаємодії на основі використання ІКТ, що реалізує всю сукупність управлінських та освітніх процесів і слугує меті істотного підвищення ефективності освітнього процесу і зниження витрат для клієнта.

До особливостей коннективістського «масового відкритого дистанційного курсу» (Massive Open Online Course – MOOC ‑ «мук», сМООС) відноситься: великий обсяг неструктурованої інформації, особиста мета учасника, свобода діяльності, відсутність контролю з боку викладача, учасник курсу виступає і як вчитель, і як учень.

З 2011 року у світі почалися поширюватись масові відкриті онлайн курси (хМООС), у яких з використанням біхевіористскького та конструктивістського підходів навчається понад 10 000 слухачів у кожному.

Мікро-навчання ‑ спосіб навчання, в якому поняття та ідеї представлені в дуже маленьких фрагментах, на дуже коротких тимчасових інтервалах, при необхідності, або в умовах максимальної сприйнятливості з контролем

Моделі змішаного навчання

Більшість програм змішаного навчання використовують одну з чотирьох моделей: обертання, гнучка модель, модель La Carte, і збагачена віртуальна модель, але їх набагато більше. Модель обертання включає в себе чотири підмоделі: обертання по робочим зонам, обертання лабораторій, перегорнутий клас і індивідуальне обертання. Кожна зона виконує свою роль відповідно до таксономії Блума.

Особливості підготовки аспірантів на сучасному етапі

Сучасна освіта вимагає безупинно розширювати своє сприйняття комплексності світу та формування інформаційного суспільства. Для того, щоб знання отримали конкретний зв'язок з діями, необхідно постійно "навчати себе", поповнюючи й розширюючи свою освіту.

Освіта повинна орієнтуватися на формування освіченості особистості, яка буде працювати у майбутньому інформаційному суспільстві в умовах багатовекторності технологічного розвитку, глобалізації та конкуренції ринку товарів та послуг, збереження навколишнього середовища, а також соціальної відповідальності та швидкої зміни, що очікується у майбутньому, тощо. А це означає реструктуризацію навчальних планів, переосмислення ролі викладача.

Особливості підготовки:

1.     Володіє на високому рівні інформаційним технологіями, що забезпечує вибір сучасних інструментів та швидку адаптацію до сучасних технологій освіти та науки

2.     Отримає широку підготовку з сучасних наукових напрямів, що дозволяє інтегрувати у свій науковий напрям найновіші досягнення інших галузей або змінювати напрями сввоєї наукової роботи. Результати навчання представляються як виміряні компетентності та навички ефективних досліджень. Рівень підготовки аспіранта визначається його портфоліо.

3.     Володіє іноземними мовами, що дозволяє обробляти великі потоки наукової інформації, брати участь у світових наукових спільнотах практики, проходити стажування у провідних університетах світу, друкувати статті у фахових журналах Scopus, брати участь у міжнародних конференціях.

4.     Отримає підготовку з сучасних педагогічних технологій (педагогічне проєктування навчальних курсів), що дозволяє створювати сучасні дистанційні курси та проводити дистанційний та змішаний навчальний процес, створювати хМООС з актуальних наукових напрямів, брати участь у сМООС з метою пошуків інноваційних та проривних рішень

Підготовка аспірантів в університеті відбувається у інформаційному просторі аспіранта. В свою чергу ці простори окремого університету повинні входити у єдиний інформаційний простір аспірантів України.

Інформаційний простір аспіранта:

·        інформаційна компетентність. Бажано в мережі знайти алгоритм визначення інформаційної компетентності та виміряти показники. Аспірант повинен ліквідувати прогалини.

·        нормативні документи. У цьому розділі розміщені різноманітні нормативні документи або посилання на них для успішного їх використання на різних етапах навчання

·        міжнародна діяльність. У цьому розділі надається поточна інформація щодо можливості публікації у міжнародних журналах, участі у конференціях, стажуванні та міжнародних грантах.

·        методичні матеріали. У цьому розділі надаються різноманітні методичні матеріали, які допомагають аспіранту писати статті, готувати матеріали дисертаційної роботи, оформляти аплікаційні форми грантів тощо.

·        навчальні дисципліни. Всі дистанційні курси освітньої програми підготовки аспірантів та субкурс з підсумковими оцінками дисциплін  розміщуються у цьому розділі.

·        компетентності аспіранта. В системі Moodle необхідно створити фреймворки освітнього стандарту, сформувати індивідуальні навчальні плани та забезпечити вимірювання компетенція аспіранта.

·        дистанційне навчання. Аспіранти в процесі навчання повинні опанувати технологіями створення дистанційного курсу, проведення дистанційного та змішаного навчання. У цьому розділі розміщуються дистанційні курси для проведення дистанційного навчального процесу аспірантами.

·        спільноти дослідників. Практично всі науковці світу беруть участь у відповідних спільнотах практики. Аспіранти повинні найти, а у випадку відсутності, створити спільноту практики та обговорювати професійні питання.

·        портфоліо аспіранта. Портфоліо - це задокументовані аспірантом досягнення для їх демонстрації за запитом. Аспірант повинен отримати навички роботи з портфоліо і продемонструвати його наприкінці навчання.

·        бібліотека мікроуроків. У більшості мікроуроки – невеликі порції контенту у вигляді тексту, інфографіки, відео, які орієнтовані на досягнення однієї мети з оцінкою результату. Вони використовуються для формування персональної траєкторії навчання. Такі бібліотеки підтримуються середовищем LXP.

·        Замовники. У освітньому просторі аспіранта повинні бути представлені замовники, які описують компетенції фахівців для виконання конкретних службових завдань, проблеми, з якими вони стикаються. Це може бути використано для формування тимчасових творчих колективів.

·        інструменти дослідника. Кількість інструментів дослідника в мережі постійно змінюється. Використання інструментів – це колективна робота, результати якої повинні бути представлені в мережі.

·        МООС наукових шкіл. Єдиний інформаційний простір аспіранта повинен обов’язково включати масові відкриті онлайн курси. Це можуть бути курси, створені групою фахових шкіл України. Це можуть бути коннективістські масові відкриті онлайн курси для нових напрямів розвитку наукових напрямів, або просто фахові курси для школярів та студентів.