пятница, 28 октября 2022 г.

Проєктування навчального курсу

 Проєктування навчального курсу  

Якість будь-якого навчального курсу закладається на етапі проєктування. З метою забезпечення якості навчання для кожної спеціальності розроблені освіті стандарти. На жаль, вони не часто використовуються при розробці нових навчальних дисциплін. Пропонується технологія проєктування навчального курсу, представлена на рис. 1. 

 


Рис. 1. Проєктування навчального курсу 

 

  1. Курс повинен базуватись на освітньому стандарті, який визначає результати навчання та компетентності, які курс формує. 

  1. Курс, як правило формує 1-3 фахових компетентностей. Крім того, може бути декілька загальних компетентностей, які не впливають на програму курсу 

  1. Для визначених рубрик (до 9) необхідно визначити показники - професійна діяльність, яка демонструє наявність компетенцій фахівця. Таких показників може бути понад 30 

  1. На базі цих показників формується перелік навчальних завдань курсу. Враховуючи тривалість семестру, їх повинно бути приблизно 16. 

  1. Навчальні завдання мають різну складність, рівень яких визначається за таксономією Блума та дозволяє чітко визначити мету, зрозумілу для студента 

  1. Структурування завдань дозволяє сформувати програму курсу з рівномірним щотижневим навантаженням студентів 

  1. Змістовна складова курсу повинна допомагати студенту виконувати навчальні завдання. 

Запропонована технологія проєктування навчального курсу підтримується LMS Moodle. В системі можна створити фреймворк компетентностей та слідкувати за формуванням складових компетентностей. Розміщення у фреймворку інформації з усіх навчальних курсів спеціальності дозволяє формувати навчальні плани для кожного студента. Особливо це корисно при проведенні дуального навчання.