среда, 21 января 2015 г.

Всеукраїнська асоціація електронного навчання

У вебінарі 16 січня, присячного створенню Всеукраїнської асоціації електронного навчання, брало участь 30 слухачів, для яких Кухаренко В., Богачков Ю. та Левіцька Р. розказали своє бачення такої асоціації.
У назві асоціації були використані такі визначення електронного навчання:
1. Визначення фахівців ЮНЕСКО: «e-Learning - навчання за допомогою Інтернет та мультимедіа».
2. Електронне навчання (e-learning) - це навчання із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій та електронних навчальних ресурсів.
3. Електронне навчання   організація освітньої діяльності із застосуванням освітніх ресурсів і використанням при реалізації освітніх програм інформаційних технологій, технічних засобів та інформаційно-телекомунікаційних мереж, що забезпечують передачу інформації, взаємодію учнів та педагогічних працівників.
Перш ніж говорити про асоціацію необхідно зупинитися на поглядах українського освітнього суспільства на потребі у створенні Всеукраїнської асоціації електронного навчання
Пройшло анкетування 75 осіб. Дві особи без пояснень висловились проти створення асоціації, всі інші – за.  Результати представлені на графіках.

Рис. 1 учасники анкетування (75 осіб)

Учасників анкетування класифікували так:
Учень
Студент
Аспірант
Молодий науковець
Вчитель
Викладач ВНЗ
Тренер у корпорації
Адміністратор (методист)
Керівник освітньої установи
Керівник навчального центру корпорації
ІТ-фахівець (розробник дистанційних курсів) в системі освіти
Розробник е-навчання у корпорації

Необхідно звернути увагу, що переважна більшість анкетованих є робітниками вищих навчальних закладів, мало представників середньої школи і дуже обережно до створення асоціації віднеслись робітники корпоративного сектора.

Рис. 2 Види діяльності асоціації

Були запропоновані такі види діяльності:
Інформаційно-консультаційний майданчик
Вільне спілкування на професійні теми
Обмін досвідом
Проведення експертиз навчальних матеріалів, публікацій і т.ін.
Надання навчальних послуг
Формування спільноти кураторів змісту за різними предметними напрямами
Методичні аспекти електронного навчання та їх апробація
Удосконалення нормативно-правової бази електронного навчання
Проведення науково-освітніх заходів: конференцій, вебінарів, круглих столів
Формування мобільних (віртуальних) команд для реалізації проектів
Створення спільнот практики за інтересами
Представницькі функції у державних органах
Розроблення професійних стандартів та кваліфікацій у галузі ДН

Найбільш популярними напрямами діяльності асоціаії, на погляд тих, хто заповнив анкети, є інформаційно-консультаційні послуги, проведення науково-освітніх заходів, обмін досвідом, удосконалення нормативно-правової бази е-навчання та методичні аспекти е-навчання.

 Рис. 3 Участь у роботі асоціації

Була передбачена така участь у діяльності асоціації:
спілкуватися з колегами, ділитися новинами та досвідом у довільному форматі
прийняти участь у науково-освітніх заходах, як глядач/слухач
прийняти участь у науково-освітніх заходах, як доповідач
представляти/просувати свої розробки: навчальні курси, публікації, підручники та ін.
допомогти організаційно та (або) матеріально
стати куратором змісту з предметного напряму
займатися апробацією методик е-навчання
удосконалювати нормативно-правову базу е-навчання
розробляти професійні стандарти
розробляти та підтримувати кваліфікації

Учасники анкетування планують брати участь у спілкуванні, конференціях і семінарах, займатися апробацією методик е-навчання, просувати свої ідею щодо розвитку е-навчання. Досить невелика кількість людей планує удосконалювати нормативно-правову базу та стандарти е-навчання (10-15%)
Учасники анкетування висловили наступні пропозиції:
Зосередитись на формуванні єдиного методологічного підходу до формування освітнього середовища та його ресурсів. Підібрати команду фахівців!
організація випуску періодичного електронного видання з питань розвитку е-навчання в Україні (і не лише розвитку)
організація єдиної платформи (можливо хмаро орієнтованої) для подання на її основі навчальних курсів зацікавленими представниками освітянської спільноти
організувати рейтингування курсів, визначати механізми спонукання до створення, вдосконалення навчальних курсів,тощо.
організовувати навчання та сертифікування...(що вже частково робиться)
сприяти залученню творчої активної молоді - для цього необхідно у педагогічних ВНЗ розробити магістрські програми для підготовки освітніх технологів за цим напрямом ...
Я бачу асоціацію як низову ініціативу в першу чергу організовану тими, хто дійсно щось робить в цьому напрямку. Після цього я би намагався робити якісь конкретні приклади (кейси) вдалої співпраці з ВНЗ, школами, корпораціями. І вже потім йти до високих кабінетів аби інтегрувати стандарти е-освіти в правове поле (якщо таке буде необхідне).
це повинна бути прозора і зрозуміла діяльність людей, які розуміють суть питання, мають досвід і хочуть цим займатись надалі спільно з іншими зацікавленими, це повинна бути група практиків і теоретиків, а не теоретиків без практики.
Також мені подобається напрямок куратора, необхідно більше допомагати в пошуку інформації,  ніж у її створенні, якщо для цього лише використовуються інформаційні джерела, а не нові сгенеровані ідеї
Особливої графою і окремі програми мають бути для дітей з особливими потребами.
На думку доповідачів, до асоціації можуть увійти робітники корпорації, середнього і малого бізнесу, викладачі вищих навчальних закладів, вчителі, студенти та учні.
Після аналізу відповідей на анкету виникає важливе питання “Для кого створюється асоціація?” Для тих хто забезпечує послуги е-навчання, чи для тих хто хоче їх отримувати ? Правильна відповідь на це питання дуже важлива. Адже майже всі респонденти є представниками першої категорії.
На даному етапі ми можемо спостерігати такі проблеми
Довільна термінологія у царині е-навчання;
Відсутність зв'язків та співпраці між шкільним, університетським та корпоративним секторами
Збільшення обсягів інформації у мережі, що ускладнює роботу пересічному вчителю, викладачу, тренеру
Кадрове забезпечення розгортається в університетах, але слабо розвинене для вчителів шкіл та тренерів у корпораціях
Відсутність нормативної бази для деяких напрямі на рівні держави, слабо розвинене на рівні окремої організації
Поки що на першому місці технологія, а не навчальний процес
Поява хмарних технологій спонукала педагогів до створення та використання нових педагогічних підходів, які практично не поширюються серед пересічних викладачів
І як результат   низька якість навчання, що не відповідає потенційним можливостям е-навчання
Асоціація передбачає різноманітну діяльність:
Створення соціальної мережі для спілкування та співпраці.
Проведення конференцій, семінарів, шкіл.
Розробка і проведення відкритих дистанційних курсів
Участь та консультації у формуванні нормативної бази на рівні держави та організації
Створення та розвиток команди кураторів змісту за тематичними напрямами е-навчання
Проведення консультацій
Пошук та участь команд членів асоціації у проектах
Встановлення зв'язків між учасниками освітнього процесу та замовниками
Питання  організаційної структури асоціації поки залишається відкритою, але на думку доповідачів, вона повинна базуватись на роботі кураторів змісту (розповсюдження фахової інформації), мобільних команд (діяльність) та мати мережеву структуру. Тобто, організаційна структура повинна бути мобільною, гнучкою та динамічною. Сподіваємося, що тут нам буде у допомозі краудсорсінг.
В основу розвитку асоціації покладено Маніфест серйозного е-навчання, запропонований західними педагогами Майклом Алленом, Джулі Дірксен, Кларком Куінном, Уіллом Тальгеймером у 2014 роції). Вони пропонують цінності  традиційного е-навчання (Фокус на змісті, Ефективність для авторів, Акцент на відвідуваність, Доставка  знань, Тестування  фактів, Один розмір для всіх, Разові  заходи, Дидактична зворотний зв'язок) замінити на цінності  серйозного е-навчання:
Зосередженість на продуктивності,
Значимість для студента,
Захопленість,
Справжність контексту,
Реальність рішень,
Індивідуальність виклику,
Простір практики,
Реальність  наслідків


Рис. 4 Історія розвитку e-learning

Враховуючи етапи розвитку е-навчання, асоціація повинна впроваджувати нові тенденції:
Переосмислення ролі вчителів
Зрушення до глибокого навчання
Увага відкритим освітнім ресурсам (ВОР).
Ширше використання змішаного (гібридного) навчання
Використання інтуїтивних технологій.
Переосмислення роботи школи.
Ранжування  тенденцій розвитку освіти в останні роки показує, що треба звернути увагу на змішане (гібридне) навчання, мікро-навчання, масові відкриті онлайн курси та гейміфікацію.
Змішане (гібридне) навчання (Введено в 2006 році Бонком і Гремом)   офіційна програма навчання, в якій студент навчається в аудиторії і через Інтернет (30% -70%) з деякими елементами студентського контролю над часом, місцем, маршрутом і темпом навчання.
Мікро-навчання описує  спосіб навчання, в якому поняття та ідеї представлені в дуже маленьких фрагментах, на дуже коротких тимчасових інтервалах, при необхідності, або в умовах максимальної сприйнятливості.


Рис.5. Цикл розвитку хМООС (http://www.onlinelearningevent.com/media/1001051/27265.pdf )

Асоціація планує приділяти масовим відкритим онлайн курсам, які користуються великим попитом у всьому світі (рис.5). В Україні такий досвід накопичується і його треба розповсюджувати.
На проблемах нормативно-правової бази е-навчання зупинився Богачков Ю.М..  Це одне з ключових завдань Асоціації. З 25.04.13 року працює Положення про дистанційне навчання (Наказ МОН № 466) Забезпечують впровадження дистанційної форми навчання Департамент загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О. В.), Департамент  професійно-технічної освіти (Супрун В. В.), Департамент  вищої освіти (Коровайченко Ю. М.)
Наказ поширюється на дистанційне навчання у: загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ); професійно-технічних навчальних закладах (ПТНЗ); вищих навчальних закладах (ВНЗ); закладах післядипломної освіти (ЗПО).
Дистанційне навчання  реалізовується шляхом: застосування дистанційної форми як окремої форми навчання; використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання в різних формах.
Запровадження дистанційної форми навчання у ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ, ЗПО можливе за погодженням з МОН України.
Необхідна додаткова нормативна база у ВНЗ та ЗПО: вимоги до забезпечення дистанційної форми навчання, порядок надання права запроваджувати дистанційну форму навчання , норми часу для планування роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників
Можливі напрями діяльності асоціації: аналіз нормативного забезпечення дистанційного навчання, вивчення запитів на нормативні зміни, формування та реалізація законодавчих ініціатив від імені спільноти, інформування та консультування, розроблення типових нормативних документів (положень, концепцій тощо).

воскресенье, 11 января 2015 г.

Круглый дистанционный треугольник. Кухаренко.В.Н. Богачков Ю.Н. Левицкая Р.В.

Преамбула
В воздухе опять “запахло” дистанционным обучением. Этому способствовал не только мировой тренд развития дистанционного обучения, а и конкретные события 2014 года в Украине. Оказалось, что когда все хорошо или почти хорошо, можно обойтись без ДО, а когда все резко ухудшилось, то без него обойтись уже нельзя. Но, к сожалению, никакую сложную технологию нельзя “включить” по приказу. Поэтому рекомендации МОН  - “Переходите на дистанционное обучение” в большинстве случаев остаются благими пожеланиями.
Почему “Круглый дистанционный треугольник“ ? К нам (Кухаренко В.Н, Богачков Ю.Н.) обратилась член общественного совета при МОН Роксолана Левицкая, с просьбой объяснить образовательной (в первую очередь школьной) общественности, что такое “дистанционное обучение”, как его можно внедрить в образовательный процесс, что оно дает, какие проблемы решает и где можно об этом узнать не только представителям образования но и родителям. Мы решили обсудить вопросы дистанционного обучения в виде круглого стола (круглый) с участием трех человек (треугольник). Результаты обсуждения представляем в этой статье.

Справка об участниках круглого стола.

Кухаренко Владимир Николаевич. к.т.н., профессор кафедры технической криофизики, руководитель Проблемной лаборатории дистанционного обучения НТУ “ХПИ”, профессор кафедры педагогика и психология профессиональной подготовки, руководитель лаборатории инновационных технологий в образовании ХНАДУ. Автор более 15 пособий по дистанционному обучению. kukharenkovn@gmail.com, 0972747414
Богачков Юрий Николаевич к.т.н., с.н.с. отдела исследования и проектирования образовательных сред института информационных технологий и средств обучения НАПН Украины, директор института переподготовки и повышения квалификации (ИППК) Учебно методического комплекса НТУУ “КПИ”. Область интересов: дистанционное обучение с 1995 года,  педагогическое тестирование с 1998 года. Контакты: ebogun@gmail.com  066-0498334,
Левицкая Роксолана Витальевна Громадський діяч (ГП "Нова Країна, Освіта та Наука", член Громадської Ради  МОН, член Громадської Рада  Мінсоцполітиці, член робочої групи по законопроекту «дистанційні та сімейні форми навчання», член правління "Тьюторская Асоціація України" та БФ «Омріяна Країна»; Розробник курсу підвищення кваліфікації  “Маркетинг навчальних закладів” у НМК “ІПО” НТУУ “КПІ” (ipo.kpi.ua). Керівник проекту "ICTD (International Center for Talent Development) кар єрні  табори для молоді, олімпіади он-лайн. Бізнес-тренер та освітній консультант в  «RокsolanaLtvitskayaGroup», RoksolanaLevitskaya@gmail.com 050-301-89-14; 067-576-04-05; www.roksolana-trener.com

Проблема


Л.Р. : Коллеги !. Я знаю, что Вы долго и фундаментально занимаетесь исследованиями и разработками в области дистанционного обучения. Ко мне, как к одному из инициаторов создания “Украинской Ассоциации Электронного Обучения” и члену общественного совета при МОН, поступает много обращений с вопросами о возможности быстрейшего внедрения дистанционного обучения в среднем образовании. Я вижу, что системной картинки в понимании, что такое ДО нет ни у тех, кто занимается управлением в образовании, ни у тех кто непосредственно осуществляет образовательный процесс, ни у тех кто учится (в том числе и родителей детей). 
На последнем, в этом календарном году мероприятии, посвященном 10 основным событиям в области образования,  мы договорились прояснить эти вопросы с самыми востребованными и читаемыми всеукраинскими школьными изданиями “Шкільний світ” и “Директор школы”. И я обращаюсь к Вам, как к специалистам уже более 20 лет занимающихся вопросами  разработки и внедрения дистанционного  обучения в школе.

Л.Р. :  Почему на данный момент в Украине нельзя легально обучаться  дистанционно учащимся 1-11 классов средней школе.

К.В.: Для этого нет соответствующей нормативной базы на уровне МОН Украины, школа может только применять для самостоятельной работы технологии дистанционного обучения. Смешанное обучение применять нельзя т.к. требует уменьшения аудиторных занятий.

Б.Ю.: Еще добавил бы - боязнь разрушить  монополию государства на оказание образовательных услуг.

Нормативная база


Л.Р. Обрисуйте, пожалуйста, нынешнюю нормативно - законодательную базу касательно дистанционного обучения (образования).  Основные действующие законы. Что можно, чего нельзя, какие вопросы остались не решенными ?

Б.Ю.: Если не углубляться в историю этого вопроса, то на нынешний момент все возможности дистанционного обучения регулирует Положение номер 466 от 25.04.2013.  Оно определяет возможности применения технологий дистанционного обучения и  условия введения формы дистанционного обучения в учебных заведениях среднего, профессионально технического, высшего и последипломного образования.  Согласно этому Положению учебные заведения могут вводить у себя дистанционную форму обучения по согласованию с МОН. К сожалению, так и остались не разработанными процедурные условия получения такого разрешения.  Важным элементом имплементации Положения, есть необходимость для каждого уровня образования разработки и утверждения норм учебной нагрузки, видов деятельности и специфических условий, которые должно выполнить учебное заведение, чтобы получить право на дистанционную форму обучения. Такие требования для высшего и последипломного образования разработаны и утверждены (Наказ №1518 от 30.10.2013). Для среднего  и профессионально технического образования такие требования пока не утверждены. На данный момент мы подготовили проект требований для среднего образования и передали для рассмотрения в МОН. Надеюсь “поезд” сдвинется с мертвой точки. Уже в январе планируется встреча с Павлом Полянским, который показал свой интерес к дальнейшему обсуждению путей решения этого вопроса.

К.В. : К сказанному Юрием Николаевичем могу добавить, что сейчас больше проблем с формированием нормативной базы в самих университетах. Это подготовка преподавателей, разработка положений об экспертизе дистанционных курсов, нагрузки преподавателей, оценки работы студентов и других. Университетам было бы намного легче, если бы им предложили методические материалы по выполнению таких работ.

Л.Р. : Вы наверно в курсе, что идет подготовка новой концепции развития образования и соответственно новых законов об образовании.  Как там предусматривается использование дистанционного обучения ?

К.В. : Честно говоря, не знаю. Но думаю, что никак.

Б.Ю.: Вы правы. На сколько я знаю, есть несколько “точек роста” концепций развития образования. Анализируя одну из них (поддерживается Фондом “Відродження”) могу сказать, что слово “дистанционное” употребляется один раз в контексте “Забезпечити впровадження  нових інформаційних технологій, які містять телекомунікаційні проекти для дистанційної форми навчання в закладах позашкільної освіти»”. Как то слабо выглядит. Хотя есть предложения косвенно способствующие развитию дистанционных форм обучения. Например такие :      
-          Легітимізувати з 2016 року в системі середньої, професійної і вищої освіти визнання компетентностей і кваліфікацій, отриманих шляхом неформальної освіти та практичної діяльності.
-          Передбачити з 2017 року відкриття дошкільних навчальних закладів сімейного типу (зокрема в житлових приміщеннях) і корпоративних (відомчих).
-          Законодавчо легалізувати сімейну й індивідуальну освіту.
-          Спростити і чітко регламентувати процедури навчання в екстернаті.
-          Від 2015 року перейти на систему відбору/замовлення підручників, навчальних посібників та інших навчальних засобів, які видаються коштом державного бюджету, безпосередньо школами. Скасувати конкурси навчальної літератури.
-          Розробити науково-методичне забезпечення інклюзивної освіти для педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів та рекомендації для батьків дітей з урахуванням вітчизняного й міжнародного досвіду, зокрема й громадських організацій.

Опыт


Л.Р. : Владимир Николаевич, в 2014 году исполнилось уже 20 лет созданной Вами Проблемной лаборатории дистанционного обучения (ПЛДН). Расскажите пожалуйста  кратко о причинах ее создания и основных полученных результатах ?

К.В. :  С появлением Интернет в университете (начало 90-х годов) сначала была создана лаборатория компьютерных технологий в образовании (1993г). Мы получили возможность познакомиться с различными методами использования сети в учебном процессе. Собранная информация показала, что это перспективное направление развития образования, поэтому в 1997 году лаборатория получила новое название “Проблемная лаборатория дистанционного обучения” (ПЛДО). Учитывая новизну направления и поставленные педагогические цели, лаборатория получила приставку “проблемная”. Ни одна структурная единица университета Украины не имеет такой приставки. Мы всегда стремились поддерживать этот статус.
Большую помощь в развитии дистанционного обучения в нашем университете оказал фонд “Видродження”, который в 1999 и 2000 годах выделил нам два гранта. Это позволило провести первый дистанционный курс для преподавателей о дистанционном обучении, опубликовать пособие “Дистанционное обучение”, разработать два дистанционных курса “Деловой украинский язык” “Русско-украинский технический перевод”, разработать LMS “Веб-класс ХПИ”.
В сфере интересов ПЛДО с тех пор были система повышения квалификации преподавателей университетов и учителей для разработки дистанционного курса и проведения дистанционного учебного процесса, система повышения квалификации государственных служащих (участие в проектах Национальной академии государственного управления при Президенте Украины с 2000 по 2008 гг.). В настоящее время консультруем университеты, которые начинают использовать дистанционное обучение в учебном процессе.
С 2004 года наша лаборатория проводит дистанционные курсы для школьников базовых гимназий №1 г. Харькова и №1 г. Балаклеи. На эти курсы мы приглашаем всех желающих. Мы предлагаем курсы по математике, физике, информатике, психологии, украинскому и английскому языку, у нас учатся школьники практически со всех областей Украины, но большим количеством учеников похвастаться не можем. Для активизации дистанционного обучения школьников в 2007 и 2010 гг. мы проводили эксперименты, в которых принимали участие около 40 учителей и более 400 учеников.
Лаборатория имеет опыт проведения дистанционного обучения в корпорации. В 2007 году был разработан дистанционный курс для Кредипромбанка на базе LMS “Веб-класс ХПИ”, который успешно работал в течение нескольких лет.

Л.Р. : Юрий Николаевич, я знаю что Вы являетесь научным руководителем трех научных исследований (2006-2014), связанных с дистанционным обучением школьников.  Расскажите пожалуйста об основных результатах этих исследований.

Б.Ю.: Начну немного с более раннего момента.  В далеком 1996 году я предложил опубликовать статью о дистанционном обучении в газете Computer World/Kiev. Главный редактор спросил меня “А что это такое ?”. Тем не менее статья на полную полосу ”Виртуальный университет – учебное заведение 21 века” была опубликована. Но на параллельной полосе был редакционный ответ “Виртуальный университет - виртуальный диплом“ - с намеком на то, что дистанционное обучение это бесполезные штучки. С тех пор я, так или иначе, занимаюсь подтверждением, что дистанционное обучение это не “штучки” и поиском эффективных путей его использования в образовательной практике. В этой деятельности можно выделить два основных направления. Первое - механизмы подтверждения результатов дистанционного обучения (образования),  и второе - собственно организация процесса дистанционного  обучения.
Что касается механизмов подтверждения результатов дистанционного обучения, хочу отметить важность инструментов педагогического тестирования (измерений) и правильного применения систем компетенций и квалификаций.  Об этом могу рассказать подробнее, но это отдельная тема.
Касательно организации дистанционного обучения. Я, как сотрудник ИИТЗН был научным руководителем следующих исcледований  “Науково-методичні засади Інтернет орієнтованих авто­матизованих систем збирання, накопичення й опрацювання  результатів навчальної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів”. 2006-2008 (ДР № 0106U000752). “Науково-методичні засади організації середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах”. 2009-2011 (ДР № 0109U000175). “Методологія проектування мережі ресурсних центрів дистанційної освіти загальноосвітніх навчальних закладів”. 2012-2014 (ДР № 0112U000279).
В результате этих исследований мы разобрались как организовать дистанционное обучение  на уровне среднего образования. Что необходимо сделать законодательно, как подготовить школы, чему обучить учителей, как организовать учебный процесс и как готовить образовательные ресурсы. К сожалению, пока этот опыт и знания не востребованы в реальное практике.

Потребности


Л.Р. : Я, как мама школьницы 7 класса, и как представитель родителей,  хотела бы обсудить реальные потребности школьников и возможности их решения с помощью технологий дистанционного обучения. Достаточно много детей открыто высказывают пожелания ”перестать ходить в школу каждый день”. И это не подразумевает, что они не хотят учиться. Они хотят больше свободного времени больше вариативности  и больше эффективности. Понятно, что обычная школа таких свобод обеспечить не сможет. Что может обеспечить дистанционная форма обучения ? На сколько она может быть эффективной ?

К.В. : Западный и наш опыт показывает, что дистанционная форма обучения не уступает по эффективности традиционной форме. Просто необходимо для такого учебного процесса подготовить учителя и ученика. Что касается реального желания учиться дистанционно у школьника, то его можно оценивать только после 2-3 пройденных хороших дистанционных курсов. Если учитель и школьник никогда не учили/учились дистанционно, то желание учиться дистанционно - это желание перемен в традиционном обучении. Наш опыт показывает, что школьник комфортно чувствует себя в дистанционном курсе после прохождения 1-2 небольших (4-6 недель) курсов.
Сейчас для школы более важно научиться использовать смешанное обучение (сочетание дистанционных и традиционных технологий обучения).

Б.Ю.: Да, могу уверенно подтвердить ваши слова. Данные нашего опроса выпускников школ в период 2007-2010 гг. в котором приняло участие более 11000 человек говорят следующее.  Более 60 % желают учиться дистанционного по всем предметам, и 20% по некоторым. Конечно, эти данные не могут быть рассмотрены как данные научных социологических исследований, но тенденцию они показывают вполне представительно.

Успешные практики


Л.Р. :  Наверно уже есть успешные практики в области дистанционного обучения школьников ? Расскажите немного о них.

К.В. : Говорить об успешной практике дистанционного обучения школьников очень сложно. При наличии в сети большого количества ресурсов можно выделить два варианта: отсутствие какой-либо деятельности на ресурсе, либо его закрытость. Поэтому судить можно только по публикациям, которые, к сожалению, носят декларативный характер. Единственным исключением является опыт поддержки учебного процесса дистанционными технологиями в гимназии № 17 г. Винницы Пасихова Юрия Яковлевича.
Что касается нашего опыта. Мы создаем курсы, которые кроме текста и тестов, предполагают общение и совместное выполнение некоторых заданий, что очень нравится школьникам. При проведении дистанционных курсов наш тьютор находится в постоянном контакте с учителем, который сопровождает учебный процесс и дает оценку его качества и определяет результативность обучения своих учеников.

Б.Ю.:  Не хочу обобщать и говорить от имени всей Украины. На данный момент лично мне не известна ни одна школа, которая официально имеет право на дистанционную форму обучения. Хотя, при этом, достаточно много школ на своих сайтах предлагают дистанционную форму обучения. Постараюсь больше говорить о том, с чем связан лично.  Но сначала надо заметить следующее. Интернет ресурсов, предлагающих отдельные дистанционные курсы очень много. Даже много хороших ресурсов. Но вся проблема в том, что некуда придти и сказать “Я хочу получить такое-то (среднее) образование в дистанционной форме”. Таких заведений нет. В лучшем случае надо придумывать обходные пути типа экстерната, домашнего обучения, вечерней школы, справок о болезни или занятии спортом и.т.д. Такая ситуация - большой тормоз. И этот тормоз не в невозможности сделать, а в организационно нормативных искусственных преградах.
Но вернемся к успешным практикам.
В первую очередь я бы хотел отметить огромную работу проделанную в физико-математической гимназии №17 г. Винницы. Под руководством Юрия Яковлевича Пасихова был создан ресурс дистанционной поддержки очного обучения http://disted.edu.vn.ua. На данный момент он содержит более 12000 дистанционных уроков по всем предметам школьной программы. И, что самое важное, все ресурсы систематизированы и свободно доступны. В прошлом году мы активно начали работать с двумя вечерними школами Киева (№ 7 и № 18).  На первом этапе совместно с 18-й школой разработан ресурс дистанционной поддержки экстернатной формы обучения. На данный момент по всем предметам старшей школы разработаны тематические тесты  самоконтроля. Они позволяют учащимся проверить свою подготовку, а учителям оперативно наблюдать за прогрессом учеников. Сейчас приступили ко второму этапу - наполнению учебной среды учебными материалами.
Подробно и системно проводить анализ дистанционных ресурсов будет недавно созданная Всеукраинская Ассоциация электронного обучения. Ее  сайт будет открыт в ближайшее время всем желающим и будет содержать аналитику, статистику, материалы о самом электронном и дистанционном обучении , его разработчиках, опыте родителей и детей и конечно вопросах законодательной базы, которые сейчас очень активно лоббируются членами Ассоциации.

Ресурсные центры дистанционного обучения


Л.Р. : Юрий Николаевич. Вы сказали что во 2014 году закончилась научно исследовательская работа Методологія проектування мережі ресурсних центрів дистанційної освіти загальноосвітніх навчальних закладів”. Расскажите пожалуйста чуть подробнее об этом.  В чем суть исследования и как эти самые ресурсные центры могут помочь внедрению дистанционного обучения в школах ?

Б.Ю.:  Суть работы простая. Мы понимаем, что каждая отдельная школа не в состоянии сама разрабатывать и поддерживать необходимые для обеспечения дистанционной формы ресурсы. Более того, у всех на этапе внедрения возникают как правило одни и те же проблемы и запросы.  Поэтому идея создания ресурсного центра дистанционного обучения (РЦДО) очень продуктивна. Детально с концепцией создания сети РЦДО можно познакомится в электронной библиотеке Института информационных технологий и средств обучения НАПН Украины http://lib.iitta.gov.ua/1016/  Приведу наше определение РЦДО из которого ясны его функции и предназначение - “Ресурсний центр дистанційної освіти (авт.) – освітня організація або її підрозділ, який створює власні, а також поширює запозичені навчальні матеріали для дистанційного навчання; контролює якість навчальних матеріалів; забезпечує зв’язок між тими хто створює навчальні матеріали та тими, хто їх використовує; забезпечує отримання сертифікатів/документів про результати навчання; організовує та здійснює підвищення кваліфікації педагогів відповідно появи нових технологічних рішень та типів ресурсів; надає структуровані навчальні ресурси відповідно потреб/вимог навчального процесу“ .
            Я вижу ценность РЦДО в том, что они могут быть хорошими трамплинами для тех учебных заведений, которые начнут внедрять дистанционную форму обучения. Сотрудничество с РЦДО существенно сократит усилия, затраты и время на внедрение. А также обеспечит высокое качество.

Л.Р. : что нужно для создания РЦ с использованием ДО, какое именно оборудование и в каком объеме должно присутствовать в РЦ? Кто может организовать такой РЦ и что для этого нужно знать/уметь?

Б.Ю.:  В первую очередь профессиональные кадры. Должно быть ядро людей понимающих технологию, педагогику и имеющих глубокие связи с системой образования. Второе - правильный маркетинг. Деятельность РЦДО настолько многообразна и разнородна, что способность выявить и правильно выбрать ключевые направления очень важна. Третье - технологии. Ресурсный центр предполагает долгое существование и взаимодействие с множеством различных организационных и технических систем. Поэтому технологии должны быть такими, чтобы наработанные ресурсы не приходилось все время переделывать. Четвертое - организация работ. Для ресурсного центра принципиально важно иметь гарантированно качественные ресурсы. Поэтому обеспечение качества ресурсов, одна из наиважнейших задач. Без этого РЦ будет просто свалкой мусора. Пятое - ресурсы. Надо позаботится о физической сохранности ресурсов, их грамотной классификации, организации качественного доступа.
            Что касается того кто может создать РЦ. Наверно любой, кто обладает необходимыми умениями и настойчивостью.

Технологии ДО


Л.Р. : Владимир Николаевич, у Вас много работ по технологии ДО. В добавок Вы постоянно проводите дистанционные курсы на тематику ДО. Расскажите пожалуйста о ключевых элементах ДО с точки зрения разных участников. А то у многих очень извращенное (не адекватное) понимание “что такое дистанционное обучение”.

К.В. : К сожалению, в Интернет распространяется много непрофессиональной информации о дистанционном обучении, дистанционном курсе, тьюторе, мало - о педагогических подходах в дистанционном обучении. Для того, чтобы изменить ситуацию, необходимо готовить кураторов содержания и создавать профессиональные сайты по дистанционному обучению, влиять на информацию в украинской Википедии.
Наш университет с 2001 года для преподавателей университета и преподавателей университетов г. Харькова проводит курс “Технология разработки дистанционного курса”. Начиная с 2013 года этот курс стал  открытым дистанционным курсом. Было уже три набора в среднем по 150 слушателей. В этом курсе преподаватель может приобрести опыт дистанционного обучения и создать свой дистанционный курс на удобной слушателю курса (преподавателю) платформе.
Прежде всего мы обращаем внимание, что дистанционный курс это не тексты и тесты в Интернет, а распланированная равномерная деятельность обучаемого по освоению структурированной информации в определенный учебным планом период. Дистанционный курс - это комфортная для обучаемого и преподавателя среда и ее создает разработчик. В этой среде осуществляется социальный процесс, где созданы все условия для общения и совместной работы.
Комфортная учебная среда обеспечивает мотивацию ученика и создается преподавателем с использованием педагогических теория, методов, технологий, приемов и операций. Преподавателя необходимо этому научить и показать, как он может в дальнейшем находить в сети необходимую информацию для совершенствования своего курса.
Для успешного освоения материала дистанционного курса ученик должен уметь учиться, поэтому задача преподавателя не только научить конкретному предмету, но и помогать ученику совершенствовать свои умения учиться.

Б.Ю. В своей деятельности мы не можем игнорировать мировые стандарты, тем более наша страна взяла курс на евро интеграцию. А это значит, что нам нужны  свои эксперты в этом направлении. Именно по этому я полностью поддерживаю создание в Украине первой профильной  Ассоциации, целью которой станет не только информирование нашего рынка производителей и потребителей электронного образования, но и разработка Украинских стандартов дистанционного обучения.

Л.Р. : Владимир Николаевич,  на данный момент в дистанционном обучении разработано и используется очень много различных инструментов и технологий. В них достаточно тяжело сориентироваться не только новичку, но и профессиональному педагогу. Очертите, пожалуйста, основные контуры “зоопарка” технологий и инструментов дистанционного обучения.

К.В. :  Перечислять основные технологии и инструменты дистанционного обучения сложно, т.к. их очень много и они, чаще всего, индивидуальные. Каждый преподаватель пользуется своими любимыми и понятными ему инструментами. В ближайшее время ориентироваться в методах и технологиях ДО станет еще труднее, т.к. количество информации в сети постоянно увеличивается. Мы предлагаем всем желающим пройти обучение в открытом дистанционном курсе “Куратор содержания”, который мы проводим с 2013 года. Куратор содержания - это человек, который собирает, фильтрует, классифицирует и комментирует информацию в конкретной предметной области. Мы предлагаем преподавателям стать кураторами содержания или найти куратора содержания и пользоваться его наработками. Для этого необходимо пройти курс и освоить  небольшой набор социальных сервисов: twitter, paper.li, scoop.it, google, netvibes, RSS, DIIGO, klout. В самом курсе слушатели осваивают долее 15 социальных сервисов. Кроме того, что преподаватель сможет найти куратора содержания по инструментам, он получит навыки поиска информации в своей предметной области.

 

Преимущества ДО


Л.Р. : Юрий Николаевич. Какие вы видите  основные преимущества от применения ДО ?

Б.Ю.:  Вижу и много. Разделим их на три группы- личные, корпоративные и общественные.
Личные [полезности]. Какая личная польза от ДО учащемуся или преподавателю?
Учащемуся :
-          экономия времени на поездки, ожидания, ….
-          свобода выбора ритма и темпа обучения
-          свобода выбора преподавателей и курсов (программ). Нет жесткой привязки к месту жительства или стране.
-          бесплатное или существенно низкая цена обучения
-          простота организации дополнительной индивидуальной подготовки
-          возможность обучаться в условиях собственной мобильности (в частности временно перемещенным лицам)
Преподавателю/ тьютору:
-          самосохраненние - все больше востребованность в дистанционных преподавателях (тьюторах), и меньше в обычных
-          больше возможность повторного использования наработок
-          доступны бесконечные ресурсы интернет
-          упрощение репетиторства
Корпоративные [полезности]:
-          для школ. Самое главное сейчас - удержание контингента учеников после 9-го класса. Без правильного дистанционного обучения большинство школ просто не в состоянии предложить то, что ищут ученики в лицеях, колледжах, гимназиях.  А если учитывать возросшие запросы на “свободные” формы обучения, то тем более. Преимущества получат те школы, которые первыми введут у себя настоящую работоспособную форму дистанционного обучения. Как ни странно, первыми “проснулись”  вечерние школы и школы экстернов. Ко мне уже есть стабильный поток запросов от директоров на тему “Как организовать дистанционную форму в школе ?”
-          для вузов. Этот год показал, что для некоторых вузов Украины, дистанционное обучение не просто еще одна возможная форма работы, а условие выживания вуза. Важен также общемировой тренд появления большого количества бесплатных дистанционных курсов. Все больше студентов “присматриваються” к этой возможности. А значит, им есть с чем сравнивать, и очень часто результат сравнения не в пользу наших вузов.
-          повышается эффективность обучения. Многочисленные зарубежные исследования (Adams, Cantwell, Bradley Associates и др.) выявили, что при ДО на изучение учебного материала затрачивается в среднем на 40-60% меньше времени, чем при очном. Кроме того, обучающиеся усваивают на 50% больше информации, результаты обучения у них на 56% выше, полученные знания на 40% более устойчивы
-          наблюдается рост конкурентоспособности вуза за счет снижение цены обучения;
-          количество обучающихся не ограничено учебными площадями, и соответственно доходы вуза не имеют верхней границы (однако необходимо учитывать ограничения, предусмотренные лицензией на оказание образовательных услуг);
-          меньше потребности в бюджетных средствах по сравнению с очным обучением, поскольку требуется меньше персонала, участвующего в организации учебного процесса, меньше учебных и вспомогательных помещений, используемых для проведения занятий, меньше ЭВМ ввиду использования студентами собственных персональных компьютеров; снижается стоимость носителей информации при переходе с бумажных на преимущественно электронные носители;
-          снижаются постоянные расходы вуза за счет возможности увеличения численности студентов.
-          для корпораций. Общемировой тренд -  там где это возможно, перевод повышения квалификации сотрудников на дистанционную форму. Это очень хорошо сочетается с вынужденным переходом к LLL (long life learning - обучению в течение всей жизни). Дистанционная форма позволяет обеспечить непрерывность процесса обучения, индивидуальность и эффективность.
-          для общественных организаций. В Украине зарегистрировано порядка 40000 общественных организаций и, даже не знаю сколько, волонтерсикх и других аналогичных. Для обеспечения эффективной деятельности все они нуждаются в постоянном обучении и переобучении своих членов. На мой взгляд, самым эффективным механизмом является объединение  инструментов социальных сетей и существующих технологий дистанционного обучения. К сожалению, многие из них думают, что достаточно записать видео, провести вебинар и выложить инструкцию -  все обучение произойдет автоматически. В реальности так не получается. Это не работает.
Общественные [полезности], перечислю некоторые, этот список далеко не полный:
-          частичное решение проблем сельских школ, точнее обучение сельских жителей. Ни какими школьными автобусами невозможно обеспечить такую вариативность обучения как с помощью дистанционных форм.
-          профильная школа. В классической очной классно-урочной системе профилизация практически не реализуема. Дистанционная форма просто идеальна для решения задачи профилизации, и индивидуализации обучения в том числе.
-          экономия на учебниках. Электронные ресурсы не изнашиваются, их нет надобности переиздавать. Их достаточно аккуратно сопровождать, и всегда будет актуальный контент. Тиражирование электронного контента на порядок проще и экономичнее чем тиражирование бумажных учебников.  Конечно “заработать” на этом тяжелее.

Л.Р. : как дистанционные формы обучения могут помочь ВПЛ (временно перемещенным лицам) и каким именно категориям это может подходить?

К.В. Я думаю, помочь ВПЛ могут практически все технологии дистанционного обучения: блоги, социальные сети, вебинары, чаты, дистанционные курсы. Это можно использовать по отношению ко всем категориям: родителям для помощи в обучении и воспитании детей, поиске работы, жилья, обустройстве быта и т.д. Главное, кто этим будет заниматься и за счет чего обеспечится системность, качество  и стабильность услуг ?. 

Л.Р. : сколько нужно времени для обучения тьюторов (кураторов), которые смогут помогать людям на местах проходить обучение тем или иным программам?

К.В. :  Еще в 2003 году мы разработали шестинедельный дистанционный курс “Практикум тьютора”, который готовит преподавателя (не обязательно разработчика) к проведению дистанционного учебного процесса. Сократить срок можно используя смешанное обучение, где дистанционная составляющая должна быть более 50% для получения навыка дистанционного обучения.

Л.Р.: у меня есть практический опыт  разработки курса и обучения тьюторству  родителей, не имеющих педагогического опыта.. Эта обучение проводилось мной, как экспертом от “Тьюторской Ассоциации Украины”, для родителей, переселенных из зоны АТО.  Обучение скорее было вынужденной мерой и экспериментом, чем потребностью этих родителей. У них было достаточно свободного времени и их обеспечили возможностью использования ПК, Интернета, обучающих и информационных  материалов (электронные книги, дистанционные уроки, тесты для проверки уровня знаний). Эксперимент оказался удачным, мы подготовили 12 тьюторов. Всего там находилось порядка 120 детей разных возрастов, которые могли в разное время пользоваться услугами этого места. Благотворительный фонд, проводивший данный эксперимент, высказал желание его продолжить и создать такое же  обучение “запакованное” в отдельный курс для он-лайн обучения родителей. А как думаете Вы, на сколько в нашем обществе созрела потребность обучения у родителей таким формам и методам взаимодействия со своими детьми? Готовы ли родители добровольно брать на себя ответственность за обучение своих детей?

Б.Ю.: По моему, тенденция положительная. Ко мне достаточно часто обращаются родители, с просьбой помочь в организации дистанционного обучения их детей. Я бы выделил несколько уровней ответственности родителей за обучение детей. Первый - осознание и принятие ответственности.  Далеко не все родители считают себя ответственными за обучение своих детей. Они не задумываясь перекладывают эту ответственность на школу и государство. Потом получают себе же проблемы только в большем объеме. Второй - ответственность за текущий процесс обучения.  На этом уровне родители обеспечивают “правильное” движение ребенка по стандартному руслу, предлагаемому общеобразовательной школой. Чтоб были хорошие оценки и не ругали учителя. И третий - системное планирование образовательной траектории ребенка. Этим почти никто не занимается. Да это трудоемко, надо много знать и понимать. В Европе есть целые сети по образовательному и карьерному консультированию (Career guidance standards). Там не возникает панических вопросов “Куда поступать ?”. Потому что, планированием образования детей родители занимаются планомерно, и им в этом помогают профессионалы. К сожалению этой культуры у нас пока нет.

К.В. : Рано или поздно, родители начнут заниматься обучением своих детей и здесь большую роль может сыграть дистанционное обучение. Но для этого должна появиться организация, которая сможет на высоком профессиональном уровне подготовить методические материалы и дистанционные курсы для родителей. Все будет зависеть от реализации Закона об образовании на уровне государства.
В России пока активно развивают институт репетиторства (http://dist-tutor.info/)

Страхи и типичные заблуждения о ДО


Л.Р. : Вы наверно часто сталкиваетесь неправильным понимаем и разными мифами относительно дистанционного обучения.  Расскажите о самых заметных и постарайтесь их развеять.

Б.Ю.:  Сразу и не вспомнишь всех мифов. Лучше я сошлюсь на публикацию по этому поводу. Источник http://mosi.ru/ru/distant/sem-mifov-o-distancionnom-obrazovanii
Дистанционное обучение все больше набирает популярность в России  делая высшее образование максимально доступным практически для всех слоев населения вне зависимости от места проживания абитуриента и наличия у него свободного времени. По последним данным, в мире обучается дистанционно порядка 2/3 студентов. Почему же в России этот сегмент развивается так медленно? Прежде всего, потому что вокруг дистанционного образования существует несколько мифов, развеять которые просто – для этого необходимо узнать о процедуре обучения чуть больше, чем рассказывают о ней те, кто о ней ничего не знают.

Миф первый. Диплом о высшем образовании, полученном дистанционным способом, не ценится у работодателей.
Работодателю важно, какой вуз вы закончили, какой профессии вас научили и какими компетенциями обладаете, а не способ получения знаний. Лучше получить хорошую профессию дистанционно, чем иметь два диплома по неходовой профессии, пусть они даже будут свидетельствовать о том, что вы честно отсидели на всех лекциях. Ну, или спали на них, если была такая возможность.

Миф второй. Чтобы получить образование дистанционно, нужно обладать специальными компьютерными знаниями.
Ничего подобного! Думаете, учиться через интернет под силу только  профессиональным программистам? Разве было бы дистанционное образование настолько популярным на западе, если бы оно было сложным в реализации? Достаточно иметь базовые знания во владении компьютером и интернетом. Такое образование доступно даже большинству людей старшего возраста, которые, как правило, боятся даже близко подходить к компьютеру.

Миф третий. Из-за использования современных технологий дистанционное образование стоит очень дорого.
Ну, задумайтесь сами, насколько удорожает обучение в вузе, если из стоимости исключить затраты на приобретение и обслуживание оборудования и помещений, коммунальные услуги и т. п. Конечно же, затраты существенно снижаются, что и делает дистанционное образование по цене еще более доступным для студентов. Вы значительно экономите не только средства, но и время, так как сможете выполнять задания в удобные часы без отрыва от работы и домашних дел.

Миф четвертый. Обучаясь дистанционно, студент не получает достаточного объема знаний.
Тут уж как вы собираетесь учиться – это вам любой преподаватель любого вуза скажет. Если вы не знаете, для чего получаете образование, вас и дневное отделение не спасет. Тот, кто хочет получить высшее образование, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, тому не нужна плетка. А материала дистанционно предоставляется, может быть, даже больше, чем студентам дневного отделения. В распоряжении студента – не только полный контент всех необходимых лекций, но и обширная электронная библиотека вуза.

Миф пятый. Общение с преподавателями сведено к минимуму.
Еще одно серьезное заблуждение. При дистанционном обучении студент имеет еще больше возможностей общаться с преподавателями по всем вопросам, связанным с учебой. В распоряжении – чат, форум, средства интернет-телефонии. И в общении с однокурсниками вы не будете обделены – также, как в реальности, вы сможете обсуждать с ними темы, искать ответы на вопросы – только посредством современных коммуникационных технологий.

Миф шестой. Дистанционное обучение – сплошная «халява».
Ничего подобного! Только кажется, что в дистанционном образовании нет никакого контроля. Заранее вам предоставят график, в который будут включены все лекции, семинары, консультации и, конечно же, экзамены. Поэтому садиться за компьютер в положенное время, получать консультации и сдавать экзамены вам придется по часам. Иначе – отчисление. Получение высшего образования подразумевает четкий порядок, и дистанционка – не исключение. Дистанционное обучение предусматривает возможность сдачи экзаменов экстерном, давая возможность еще раньше овладеть теоретическими знаниями и практическими навыками, чтобы получить желанную профессию.

Миф седьмой. Дистанционное обучение не отличается от заочного.
Как известно, для заочников в течение года установлены две сессии, во время которых он должен посещать лекции, а также сдавать зачеты и экзамены. Поэтому дистанционное обучение по своей сути больше похоже на очное – студент, хоть и дистанционно, но все же находится на связи через интернет в определенные часы.

Л.Р. : Юрий Николаевич, Вы первым пунктом отметили проблему качества дистанционного обучения. Расскажите немного подробнее об этом.

Б.Ю.: Проблема качества дистанционного обучения (образования)  также, как и обычного очного, очень многогранная. Например, частый аргумент против массовых открытых онлайн курсов (МООС) в том, что по статистике до финиша доходят меньше 10% учащихся. Анлизируя такую статистику надо принимать во внимание, что начинают обучение все кто захочет без всякого отбора. Что-то бесплатное и новое привлекает внимание, но удержать это внимание можно только тем, что на самом деле нужно слушателю. Поэтому такой процент дошедших до финиша даже очень не плохой.
Я хотел бы остановится на ключевой проблеме обеспечения качества любого обучения. Она заключается в правильном целеполагании и затем корректном подтверждении результатов обучения.  Оба эти элемента описываются одним понятием - квалификация.  Згідно з Рекомендаціями Європейського Парламенту та Ради Європи від 23 квітня 2008 року щодо запровадження Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя (EQF for LLL) кваліфікація визначається, як “формальний результат оцінювання та затвердження, який отримується, коли компетентний орган встановлює, що особа досягла результатів навчання у відповідності із встановленими стандартами”. Поэтому целеполагание заключается в формулировке желаемой квалификации, подтверждение в соответствующей адекватной процедуре подтверждения. Ньюанс заключается в том, что учебные заведения присваивают академические квалификации. А на рынке труда надо, по сути, демонстрировать профессиональные квалификации. На данный момент в Украине практически нет областей, для которых разработаны профессиональные квалификации со стандартизованными инструментами их подтверждения.  В результате получаем парадоксальную ситуацию - обучение нам предлагают в терминах академических квалификаций, а работодатель хочет увидеть у нас умения в терминах профессиональных квалификаций (которые еще и не описаны). Поэтому и существуют постоянные нарекания на качество образования. Единственный правильный способ получить качественное образование (и в дистанционной форме, в том числе), это четко понять какая квалификация тебе нужна, и какую квалификацию (профессиональную) тебе предлагают получить в учебном заведении.
Систематизацией всех работ в области профессиональных квалификаций занимается Институт профессиональных квалификаций (http://ipq.org.ua)

Внедрение (применение), что для этого надо ?


Л.Р. : наше интервью подходит к завершению. Дайте, пожалуйста, на последок, рекомендации для школ, желающих реализовать дистанционное обучение и для родителей, которые хотят, чтобы их дети учились дистанционно.

Б.Ю.:
Для школ:
-          внимательно ознакомиться с сутью дистанционного обучения как технологией. Кто, что, как и в каком объеме делает. Больше информации тут http://lib.iitta.gov.ua/view/themes/0109U000175/  и тут http://lib.iitta.gov.ua/view/themes/0112U000279/
-          четко сформулировать потребности именно своего учебного заведения
-          найти консультанта, который понимает и технологию и педагогику
-          найти сообщества практиков ДО и начать с ними взаимодействовать
-          изучить законодательство, касающееся дистанционного обучения и его имплементации
-          организовать планомерную подготовку персонала. Лучше сразу на реальных микро проектах.  Избегать чисто теоретического обучения.
-          посмотреть на доступные ресурсы и определить “ресурсную” политику внедрения ДО.
Для родителей:
-          четко письменно сформулировать свои потребности (что вы не можете сделать без дистанционного обучения, и какие проблемы вы хотите решить с его помощью)
-          промониторить учебные заведения, которые уже близки к оказанию услуг обучения в дистанционной форме.
-          найти сообщества с аналогичными запросами (вместе легче искать и принимать правильные решения, можно делиться отрицательным и положительным опытом)
-          найти консультанта, который понимает в этих вопросах
-          не стесняться обращаться в МОН с соответствующими запросами. Пока нет обращений, считается, что нет потребности.
-          а дальше по обстоятельствам

Где можно об этом узнать


Л.Р.: ВН, ЮН хотела поблагодарить Вас за содержательную беседу и уже в конце нашей встречи объявить о новом проекте, в котором мы с вами совместно приняли участие, это создание “Всеукраинской Ассоциации Электронного Обучения”. Это новая организация и я хотела бы попросить вас  объяснить,  зачем и для кого была создана Ассоциация и какие цели и задачи вы на нее возлагаете в ближайшем будущем?

К.В. :  Всеукраинская ассоциация электронного обучения - это добровольное сообщество тех, кто хочет разрабатывать и внедрять, учиться,  и  учить используя современные технологии, которые заинтересованы в получении и оказании качественных образовательных услуг. Члены ассоциации - граждане Украины, школы, средние профессиональные заведения, высшие учебные заведения, корпорации, общественные  образовательные структуры и др.
Асоціація - это Інформаційно-консультаційний майданчик, Вільне спілкування на професійні теми, Обмін досвідом, Проведення науково-освітніх заходів: конференцій, вебінарів, круглих столів, Удосконалення нормативно-правової бази електронного навчання, Проведення експертиз навчальних матеріалів, публікацій і т.ін., Методичні аспекти електронного навчання та їх апробація та інше. Та захист авторських прав на інтелектуальні розробки в галузі електронного навчання.
Цели и задачи можно прописать очень привлекательные, вопрос в другом - кто будет поддерживать Ассоциацию, сможет ли она стать центром кристаллизации электронного обучения в Украине.
В конце 2014 г. Мы провели предварительный опрос и он показывает, что среди преподавателей университетов есть желающие участвовать в обсуждении проблем э-обучения, выступать с докладами на конференциях и семинарах, заниматься апробацией методик э-обучения.
Мы планируем держать в курсе событий всех членов ассоциации через свои средства информирования. Более подробную информацию можно будет получить на сайте www.e-LearningUA.org  как только он начнет функционировать.