среда, 21 января 2015 г.

Всеукраїнська асоціація електронного навчання

У вебінарі 16 січня, присячного створенню Всеукраїнської асоціації електронного навчання, брало участь 30 слухачів, для яких Кухаренко В., Богачков Ю. та Левіцька Р. розказали своє бачення такої асоціації.
У назві асоціації були використані такі визначення електронного навчання:
1. Визначення фахівців ЮНЕСКО: «e-Learning - навчання за допомогою Інтернет та мультимедіа».
2. Електронне навчання (e-learning) - це навчання із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій та електронних навчальних ресурсів.
3. Електронне навчання   організація освітньої діяльності із застосуванням освітніх ресурсів і використанням при реалізації освітніх програм інформаційних технологій, технічних засобів та інформаційно-телекомунікаційних мереж, що забезпечують передачу інформації, взаємодію учнів та педагогічних працівників.
Перш ніж говорити про асоціацію необхідно зупинитися на поглядах українського освітнього суспільства на потребі у створенні Всеукраїнської асоціації електронного навчання
Пройшло анкетування 75 осіб. Дві особи без пояснень висловились проти створення асоціації, всі інші – за.  Результати представлені на графіках.

Рис. 1 учасники анкетування (75 осіб)

Учасників анкетування класифікували так:
Учень
Студент
Аспірант
Молодий науковець
Вчитель
Викладач ВНЗ
Тренер у корпорації
Адміністратор (методист)
Керівник освітньої установи
Керівник навчального центру корпорації
ІТ-фахівець (розробник дистанційних курсів) в системі освіти
Розробник е-навчання у корпорації

Необхідно звернути увагу, що переважна більшість анкетованих є робітниками вищих навчальних закладів, мало представників середньої школи і дуже обережно до створення асоціації віднеслись робітники корпоративного сектора.

Рис. 2 Види діяльності асоціації

Були запропоновані такі види діяльності:
Інформаційно-консультаційний майданчик
Вільне спілкування на професійні теми
Обмін досвідом
Проведення експертиз навчальних матеріалів, публікацій і т.ін.
Надання навчальних послуг
Формування спільноти кураторів змісту за різними предметними напрямами
Методичні аспекти електронного навчання та їх апробація
Удосконалення нормативно-правової бази електронного навчання
Проведення науково-освітніх заходів: конференцій, вебінарів, круглих столів
Формування мобільних (віртуальних) команд для реалізації проектів
Створення спільнот практики за інтересами
Представницькі функції у державних органах
Розроблення професійних стандартів та кваліфікацій у галузі ДН

Найбільш популярними напрямами діяльності асоціаії, на погляд тих, хто заповнив анкети, є інформаційно-консультаційні послуги, проведення науково-освітніх заходів, обмін досвідом, удосконалення нормативно-правової бази е-навчання та методичні аспекти е-навчання.

 Рис. 3 Участь у роботі асоціації

Була передбачена така участь у діяльності асоціації:
спілкуватися з колегами, ділитися новинами та досвідом у довільному форматі
прийняти участь у науково-освітніх заходах, як глядач/слухач
прийняти участь у науково-освітніх заходах, як доповідач
представляти/просувати свої розробки: навчальні курси, публікації, підручники та ін.
допомогти організаційно та (або) матеріально
стати куратором змісту з предметного напряму
займатися апробацією методик е-навчання
удосконалювати нормативно-правову базу е-навчання
розробляти професійні стандарти
розробляти та підтримувати кваліфікації

Учасники анкетування планують брати участь у спілкуванні, конференціях і семінарах, займатися апробацією методик е-навчання, просувати свої ідею щодо розвитку е-навчання. Досить невелика кількість людей планує удосконалювати нормативно-правову базу та стандарти е-навчання (10-15%)
Учасники анкетування висловили наступні пропозиції:
Зосередитись на формуванні єдиного методологічного підходу до формування освітнього середовища та його ресурсів. Підібрати команду фахівців!
організація випуску періодичного електронного видання з питань розвитку е-навчання в Україні (і не лише розвитку)
організація єдиної платформи (можливо хмаро орієнтованої) для подання на її основі навчальних курсів зацікавленими представниками освітянської спільноти
організувати рейтингування курсів, визначати механізми спонукання до створення, вдосконалення навчальних курсів,тощо.
організовувати навчання та сертифікування...(що вже частково робиться)
сприяти залученню творчої активної молоді - для цього необхідно у педагогічних ВНЗ розробити магістрські програми для підготовки освітніх технологів за цим напрямом ...
Я бачу асоціацію як низову ініціативу в першу чергу організовану тими, хто дійсно щось робить в цьому напрямку. Після цього я би намагався робити якісь конкретні приклади (кейси) вдалої співпраці з ВНЗ, школами, корпораціями. І вже потім йти до високих кабінетів аби інтегрувати стандарти е-освіти в правове поле (якщо таке буде необхідне).
це повинна бути прозора і зрозуміла діяльність людей, які розуміють суть питання, мають досвід і хочуть цим займатись надалі спільно з іншими зацікавленими, це повинна бути група практиків і теоретиків, а не теоретиків без практики.
Також мені подобається напрямок куратора, необхідно більше допомагати в пошуку інформації,  ніж у її створенні, якщо для цього лише використовуються інформаційні джерела, а не нові сгенеровані ідеї
Особливої графою і окремі програми мають бути для дітей з особливими потребами.
На думку доповідачів, до асоціації можуть увійти робітники корпорації, середнього і малого бізнесу, викладачі вищих навчальних закладів, вчителі, студенти та учні.
Після аналізу відповідей на анкету виникає важливе питання “Для кого створюється асоціація?” Для тих хто забезпечує послуги е-навчання, чи для тих хто хоче їх отримувати ? Правильна відповідь на це питання дуже важлива. Адже майже всі респонденти є представниками першої категорії.
На даному етапі ми можемо спостерігати такі проблеми
Довільна термінологія у царині е-навчання;
Відсутність зв'язків та співпраці між шкільним, університетським та корпоративним секторами
Збільшення обсягів інформації у мережі, що ускладнює роботу пересічному вчителю, викладачу, тренеру
Кадрове забезпечення розгортається в університетах, але слабо розвинене для вчителів шкіл та тренерів у корпораціях
Відсутність нормативної бази для деяких напрямі на рівні держави, слабо розвинене на рівні окремої організації
Поки що на першому місці технологія, а не навчальний процес
Поява хмарних технологій спонукала педагогів до створення та використання нових педагогічних підходів, які практично не поширюються серед пересічних викладачів
І як результат   низька якість навчання, що не відповідає потенційним можливостям е-навчання
Асоціація передбачає різноманітну діяльність:
Створення соціальної мережі для спілкування та співпраці.
Проведення конференцій, семінарів, шкіл.
Розробка і проведення відкритих дистанційних курсів
Участь та консультації у формуванні нормативної бази на рівні держави та організації
Створення та розвиток команди кураторів змісту за тематичними напрямами е-навчання
Проведення консультацій
Пошук та участь команд членів асоціації у проектах
Встановлення зв'язків між учасниками освітнього процесу та замовниками
Питання  організаційної структури асоціації поки залишається відкритою, але на думку доповідачів, вона повинна базуватись на роботі кураторів змісту (розповсюдження фахової інформації), мобільних команд (діяльність) та мати мережеву структуру. Тобто, організаційна структура повинна бути мобільною, гнучкою та динамічною. Сподіваємося, що тут нам буде у допомозі краудсорсінг.
В основу розвитку асоціації покладено Маніфест серйозного е-навчання, запропонований західними педагогами Майклом Алленом, Джулі Дірксен, Кларком Куінном, Уіллом Тальгеймером у 2014 роції). Вони пропонують цінності  традиційного е-навчання (Фокус на змісті, Ефективність для авторів, Акцент на відвідуваність, Доставка  знань, Тестування  фактів, Один розмір для всіх, Разові  заходи, Дидактична зворотний зв'язок) замінити на цінності  серйозного е-навчання:
Зосередженість на продуктивності,
Значимість для студента,
Захопленість,
Справжність контексту,
Реальність рішень,
Індивідуальність виклику,
Простір практики,
Реальність  наслідків


Рис. 4 Історія розвитку e-learning

Враховуючи етапи розвитку е-навчання, асоціація повинна впроваджувати нові тенденції:
Переосмислення ролі вчителів
Зрушення до глибокого навчання
Увага відкритим освітнім ресурсам (ВОР).
Ширше використання змішаного (гібридного) навчання
Використання інтуїтивних технологій.
Переосмислення роботи школи.
Ранжування  тенденцій розвитку освіти в останні роки показує, що треба звернути увагу на змішане (гібридне) навчання, мікро-навчання, масові відкриті онлайн курси та гейміфікацію.
Змішане (гібридне) навчання (Введено в 2006 році Бонком і Гремом)   офіційна програма навчання, в якій студент навчається в аудиторії і через Інтернет (30% -70%) з деякими елементами студентського контролю над часом, місцем, маршрутом і темпом навчання.
Мікро-навчання описує  спосіб навчання, в якому поняття та ідеї представлені в дуже маленьких фрагментах, на дуже коротких тимчасових інтервалах, при необхідності, або в умовах максимальної сприйнятливості.


Рис.5. Цикл розвитку хМООС (http://www.onlinelearningevent.com/media/1001051/27265.pdf )

Асоціація планує приділяти масовим відкритим онлайн курсам, які користуються великим попитом у всьому світі (рис.5). В Україні такий досвід накопичується і його треба розповсюджувати.
На проблемах нормативно-правової бази е-навчання зупинився Богачков Ю.М..  Це одне з ключових завдань Асоціації. З 25.04.13 року працює Положення про дистанційне навчання (Наказ МОН № 466) Забезпечують впровадження дистанційної форми навчання Департамент загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О. В.), Департамент  професійно-технічної освіти (Супрун В. В.), Департамент  вищої освіти (Коровайченко Ю. М.)
Наказ поширюється на дистанційне навчання у: загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ); професійно-технічних навчальних закладах (ПТНЗ); вищих навчальних закладах (ВНЗ); закладах післядипломної освіти (ЗПО).
Дистанційне навчання  реалізовується шляхом: застосування дистанційної форми як окремої форми навчання; використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання в різних формах.
Запровадження дистанційної форми навчання у ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ, ЗПО можливе за погодженням з МОН України.
Необхідна додаткова нормативна база у ВНЗ та ЗПО: вимоги до забезпечення дистанційної форми навчання, порядок надання права запроваджувати дистанційну форму навчання , норми часу для планування роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників
Можливі напрями діяльності асоціації: аналіз нормативного забезпечення дистанційного навчання, вивчення запитів на нормативні зміни, формування та реалізація законодавчих ініціатив від імені спільноти, інформування та консультування, розроблення типових нормативних документів (положень, концепцій тощо).

1 комментарий:

  1. Вітаю усіх зацікавлених ДН зі створенням Асоціації. Дякую за Вашу щоденну і наполегливу працю. Почала займатись створенням ДК з української мови лише 3 роки. Мої учні 2 роки уже навчаються за створеними курсами. У середній школі з дистанційним взагалі складно.У роботі використовую ваші посібники.
    Щиро бажаю успіхів!

    ОтветитьУдалить