воскресенье, 26 апреля 2015 г.

2. До зустрічі експертів. Мета створення дистанційного курсу

Метою цього проекту було створення пілотного дистанційного курсу для підвищення кваліфікації співробітників банку та проведення дистанційного навчального процесу
Задачі проекту:
1.     Визначити цільову групу слухачів;
2.     Визначити тематику чотиритижневого дистанційного курсу;
3.     Визначити форми діяльності слухачів у курсі, які забезпечують роботу з банківськими продуктами і постійне спілкування і співпрацю, що сприяють формуванню корпоративної культури;
4.     Скласти програму курсу і створити дистанційний курс;
5.     Підготувати команду методистів з дистанційного навчання, які могли б самостійно створювати дистанційні курси та проводити дистанційне навчання;
6.     Провести дистанційне навчання групи службовців банку і отримати зворотний звязок щодо якості навчального матеріалу та навчального процесу;
7.     Проаналізувати результати навчального процесу та сформувати рекомендації щодо подальшого розвитку дистанційного навчання у банку.

На першому етапі було проведено анкетування співробітників банку зі Львова, Вінниці та Дніпропетровська. 
Треба відмітити активність співробітників банку у анкетуванні. В анкетуванні брали участь співробітники філій банку зі Львова (26 осіб), Вінниці (10 осіб), Дніпропетровська (26 осіб). В анкета надані повні відповіді на всі питання анкети, зроблено дуже багато пропозицій щодо бажаної тематики курсів підвищення кваліфікації і конкретно перераховані потрібні умінні і навички, які треба сформувати. Звертається увага нагальну потребу вміти представляти банк і співпрацювати з іншими співробітниками, тобто, формування корпоративної культури.
Аналіз анкет показує, що при організації дистанційного навчання треба звернути увагу на професійну підготовку і питання технології продаж.
Професійна підготовка повинна включати вивчення практично всіх продуктів банку, звертаючи увагу на узагальнені характеристики продуктів, їх особливості, переваги і недоліки, правила оформлення документів та юридичні питання. Бажано наводити приклади ефективної роботи з клієнтом.
Велике місце у пропозиціях займають питання технології продаж продуктів банку. Це стосується вміння вражати покупця, подачі інформації, ведення переговорів, виходу з конфліктних ситуацій, тощо. Слід звернути увагу, що в анкетах всі ці вміння пов'язані з реалізацією конкретних продуктів банку.
Аналіз анкет дозволив сформувати наступний проект дистанційного курсу. Для кожної групи продуктів можна визначити такі цілі навчання:
1.       аналізувати запит клієнта і визначати потрібний продукт або продукти;
2.       пояснювати, чому саме пропонується цей продукт, враховуючи його сильні і слабкі сторони і пропозиціях інших банків;
3.       якісно оформлювати необхідну документацію;
4.       аналізувати можливі заперечення клієнта та коректно відповідати на них;
5.       пояснювати клієнту його дії щодо купленого продукту.
Запропонована така структура інформаційного матеріалу навчального заняття щодо групи продуктів:
1.       загальна характеристика групи продуктів та їх порівняльний аналіз між собою і з продуктами інших банків;
2.       аналіз окремих продуктів з прикладами продаж;
3.       рекомендації з техніки продаж до цієї групи продуктів.
Практична діяльність на занятті можлива при глибокому знанні групи продуктів і повинна базуватися на співробітництві (робота у малих групах), обміні досвідом (дискусія) з використанням активних методів навчання і може бути такою:
1.       аналіз сильних і слабких сторін продукту(ів);
2.       моделювання запитів клієнта і визначення його потреб;
3.       оформлення документації до запиту клієнта з використанням програмного забезпечення;
4.       можливі заперечення клієнта і відповіді на них;
5.       аналіз продуктів з точки зору існуючої законодавчої бази;
6.       демонстрація успішних продаж продуктів даної групи
7.       та інші.
Аналіз анкет дозволив визначити тематику модулів навчальної програми та скласти програму дистанційного курсу.

Комментариев нет:

Отправить комментарий