пятница, 8 октября 2021 г.

Структура дистанційного курсу

 

 ПОЛОЖЕННЯ про дистанційний курс

Положення про дистанційний курс зазначає правила формування дистанційних курсів, які розробляються для потреб ХНАДУ.

1.  Основні визначення

1.1.  Дистанційний навчання  -‑  це комплекс навчально-методичних матеріалів та освітніх послуг, створених для організації навчання за дистанційною формою на основі інформаційних і комунікаційних технологій.

1.2.  Основними елементами дистанційного навчання є:

·         Дистанційний курс ‑ запланована викладачем навчальна діяльність слухача та його підтримка наявними інформаційними технологіями, зокрема, мультимедійними технологіями (аудіо, відео, анімація, моделювання тощо) ‑ для організації навчання через Інтернет;

·         система управління навчальним процесом:

         інтерактивної взаємодії слухачів і викладача, який реалізує функції активних форм навчання, допомоги тощо;

         організації самостійної роботи слухача щодо засвоєння навчального матеріалу;

         оцінювання та контролю заань, умінь і навичок студентів перед навчанням (попередній контроль), у процесі навчання (проміжний контроль) та у кінці навчання (заключний контроль);

         технічної підтримки дистанційного навчання.

2.  Структура та функції основних елементів дистанційного курсу:

2.1 Дистанційний курс слугує для:

·         управління навчальним процесом;

·         надання знань шляхом викладу теоретичного матеріалу;

·         формування навичок і вмінь на основі отриманих знань;

·         закріплення матеріалу;

·         контролю засвоєння теоретичного матеріалу;

·         виконання практичних завдань та їх контролю.

2.2 Дистанційний курс

Розділ «Загальне»

1.      Новини  ‑ форум викладача, в якому він розміщує оперативну інформацію для студентів;

2.   Форум  взаємодопомоги – призначений для надання допомоги студентів з загальних питань;

3.      Силабус – інформація про курс, яка написана мовою студента та включає розділи: 1. Автор курсу; 2. Реквізити дисципліни; 3. Мета; 4. Результати навчання; 5. Календарно-тематичний план; 6. Основна література; 7. Додаткова література; 9. Завдання та іспит; 10. Політика дисципліни.

4.      Глосарій – термінологія дисципліни;

5.      Вебінар – розміщуються єдина точка входу у вебінар та всі записи попередніх сеансів;

6.    Конспект  або посібник дсципліни ‑ при великому обсязі розміщуться у хмарних сховищах мережі;

7.      Вхідний контроль – тести для перевірки готовності студента до вивчення дисципліни.

Структура заняття (теми)

При самостійному вивченні дисципліни студентом без контатів з іншими студентами використовується тематичний формат представлення інформації. При організації групової роботи та спілкування треба обирати тижневий формат. Кожна тема або тижневе заняття мають такі розділи:

1.     Назва розділу;

2.     Мета і результати навчання за таксономією Блума;

3.   Теоретичні матеріали ‑ можуть бути у різних форматах; веб-сторінки (до 5 сторінок), книга (понад 5 сторінок), лекція (текст та питання до нього, студент отримує оцінки)

4.      Презентація до розділу у форматі pdf (бажано вбудовувати в сторінку). Якщо презентація завелика (понад 2 М), її треба розміщувати у хмарних сховищах;

5.      Відео до розділу – розміщується у хмарних носіях;

6.      Практичні завдання  залежать від дисципліни і можуть бути різними:

a.      Форум "Знайомство" ‑ на початку навчального процесу бажано надати можливість студенту розказати про себе та свої очікування, підготувати до групової роботи;

b.      Індивідуальне завдання – студент розміщує виконану вправу або як текст, або файл розміром до 2М, документи Word необхідно переводити у формат pdf. Відповіді студента бачить тільки викладач.

c.     Тест до розділу – тестові завдання повинні бути розміщені у відповідній категорії Банку питань. Кількість питань у категорії повинна бути у декілька разів більше, ніж у тесті;

d.   Глосарій  до теми – створюють студенти, за кожну корисну словникову статтю студент отримає бали від інших студентів або викладача;

e.  Семінар ‑ оцінка студентами робіт колег за визначеним викладаем переліком критеріїв, за об’єктивність оцінювання студент отримує бали;

f.   Форуми ‑ можуть використовуватись для розміщення завдань студентів та їх обговорення, оцінювати роботи можуть і студенти, у форумі "Контрольні питання" студент тільки після свої відповіді бачить відповіді інших студентів, форум “Питання-відповідь до теми” сприяє дискусіям у курсі.

g.   Комплексні інтерактивні елементи H5P ‑ мають багато можливостей, але вимагають створення сценарію;

7.      Рефлексія ‑ відповідь студентів на рефлексійні питання;

8.      Вихідний контроль ‑ можливі різні варіанти: тести, співбесіда у форумі, захист проєктів тощо.

Електронний журнал

1.   Всі завдання курсу повинні мати відповідні бали за виконання, які фіксуються у електронному журналі. При тижневому форматі кількість балів на всіх тижнях повинна бути однаковою.

2.      У електронному журналі всі завдання повинні розміщуватись хронологічному порядку

Комментариев нет:

Отправить комментарий