суббота, 1 января 2022 г.

Тренди дистанційного навчання 2022


Наприкінці кожного року провідні фахівці е-навчання та фірми роблять прогнози розвитку галузі на наступний рік.

Відомий провайдер е-навчання Creativ Technologies [1] відмічає, що в опитуванні 2021року 69% користувачів заявили, що їм подобається споживати контент через відео, а не через текст чи статтю (18%).

Вони виділяють три тенденції 2022 року:

1.   Поширення використання штучного інтелекту.

2.   Розвиток  мікронавчання.

3.   Більш широке використання віртуального навчання під керівництвом тьютора з покращенням взаємодії учнів.

У роботі Simon Cooper провайдера Topyx [2] розглядається три тенденції корпоративного навчання

1.    Навчання зі швидкістю змін.

2.    Індивідуальне навчання. Це може бути складний модуль доповненої реальності (AR) для навчання співробітників використанню доступного обладнання та технологій.

3.    Підвищена потреба у навчанні питань безпеки

В роботі [3] розглядаються тенденції, орієнтовані на організацію та на студентів.

Тенденції організації

1.    Платформи навчання: LMS, LPX.

2.    Штучний інтелект.

3.    Віртуальне навчання ‑ це спосіб, яким віддалені співробітники або співробітники, розкидані по всьому світу, можуть отримати доступ до кращого у своєму класі навчання від досвідчених фасилітаторів та викладачів.

4.    Платформи для мікронавчання.

Тенденції, орієнтовані учнів

1.    Мобільне навчання.

2.    Віртуальна реальність та досвід навчання змішаної реальності.

3.    Каталог курсів для вибору персональної траєкторії навчання.

4.    Безперервне навчання.

5.    Курирування змісту.

Тренди в Україні залежать від ставлення навчальних закладів до розвитку дистанційного навчання в рамках організації та рекомендацій МОНУ (яких немає). Загальні тренди ХНАДУ та ІТВ НТУ «ХПІ» - це вдосконалення стандартизації дистанційних курсів.

Тренди, орієнтовані на студента та викладача ХНАДУ та ІТВ НТУ «ХПІ», це:

1.    Культура (етичні питання)

В результаті недотримання стандартів дистанційних курсів ускладнюється навігація у курсі, вебінари не записуються, обговорення навчального матеріалу замінюється диктуванням конспекту і т.ін., створються неетичні відношення між студентами та викладачем. Тому необхідно провести ряд заходів для формування культури дистанційного навчання.

Викладачам буде корисно керуватися такими цінностями освіти [4]:

1. Зробіть все можливе, щоб підтримати зростання та успіх ваших учнів.

2.    Зростайте і навчайтеся так, як ви очікуєте від учнів.

3.    Заохочуйте своїх колег зростати разом з вами, підтримуйте, співпрацюйте та розширюйте їх можливості.

4.    Надмірне спілкування краще, ніж недостатнє спілкування.

5.    Подбайте про себе, щоб краще підтримувати інших.

6.    Знаходьте радість у своїй роботі.

7.    Ставтеся до роботи серйозно, але ніколи не ставтеся до себе занадто серйозно.

8.    Поділіться своїм захопленням з іншими, щоб ми могли допомогти студентам знайти їхнє захоплення.

9.    Знайдіть та розвивайте сильні сторони та таланти насамперед своїх учнів та колег. Завжди починайте із позитивного.

10. Не просто цінуйте людей, а й переконайтеся, що люди знають, що їх цінують.

2. Нові форми підвищення кваліфікації викладачів  дистанційного навчання

Підвищення кваліфікації викладачів повинно забезпечувати культуру дистанційного навчання. У викладача немає часу проходити великі курси з створення дистанційних курсів та організації дистанційного навчального процесу. Це вимагає створювати велику кількість мікро уроків для проходження їх за потребою. Для контролю необхідно розробити репозиторій компетентностей викладача та створити для кожного навчальний план.

3.    Підготовка експертів (куратор змісту, лідер, навчальний інженер)

Розвиток технологій дистанційного навчання у ЗВО вимагає наявність експертів, які вміють оцінювати та сертифікувати дистанційні курси, сприяти підвищенню кваліфікації викладачів, пропонувати новітні технології. Вони повинні бути лідерами у дистанційному навчанні, кураторами змісту, володіти навичками навчального інженера. Це дозволить створити в Україні спільноту експертів, узгодити стандарти дистанційних курсів у ЗВО.

Використані джерела.

1.    What Will Happen With E-Learning In 2022? https://creativtechnologies.com/2021/12/21/what-will-happen-to-elearning-industry-in-2022-and-how/

2.    Simon Cooper. 3 Corporate Learning Trends to Expect in 2022. https://www.topyx.com/lms-blog/3-corporate-learning-trends-to-expect-in-2022

3.    Suresh Kumar. eLearning Trends To Watch Out For In 2022. https://elearningindustry.com/elearning-trends-to-watch-out-for-in-2022

4.    George Couros. 10 Core Values For Education. https://georgecouros.ca/blog/archives/13421

 


Комментариев нет:

Отправить комментарий