суббота, 18 сентября 2021 г.

Підготовка дистанційного курсу до навчання

 

Контрольні питання підготовчого етапу

Перевірте, чи всі пункти Ви виконали:

1.                Перевірте наявність інформації про автора курсу та тьютора.

2.                Перевірте та відредагуйте інформацію про політику курсу.

3.                Відредагуйте силабус курсу.

4.                Перевірте глосарій курсу. Після імпорту курсу глосарій треба переносити окремо у формат xml.

5.                Перевірте посилання на зовнішні ресурси, вони можуть зникнути або змінити адресу.

6.                Перевірте роботу вхідного тесту, встановіть терміни активної роботи.

7.                Перевірте роботу форуму взаємодопомоги, опишіть його призначення, видаліть записи минулого курсу.

8.                У налаштуваннях курсу встановіть дату початку навчання в курсі.

9.                Перевірте посилання на вебінар, переконайтесь, що він записується. Посилання на вебінар повинно бути одним у вступній частині курсу.

10.           Підготуйте презентацію до курсу у форматі PDF або відео.

11.           Якщо в курсі є текстові файли у форматі DOC, переведіть їх у формат PDF для забезпечення кібербезпеки сайту.

12.           Підготуйте інформаційний матеріал про правила роботи у LMS Moodle та з елементами, що використовуються в курсі (форум, завдання, тести, лекція тощо).

13.           Перевірте назву теми на кожному тижні.

14.           Перевірте наявність мети на кожному тижні, її рівень за таксономією Блума та наявність до кожної мети завдання.

15.           Перевірте наявність сторінки «План роботи на тиждень» та її зміст, відредагуйте посилання на завдання.

16.           Установіть кількість балів, які отримає студент протягом тижня, вони повинні бути однаковими для всіх тижнів.

17.           Призначте кожному завданню кількість балів в залежності від складності.

18.           Перевірте наявність інструкцій до кожного завдання та відредагуйте пояснення до їх оцінок.

19.           Перевірте електронний журнал оцінок, установіть потижневий порядок розміщення оцінок.

20.           Перевірте питання рефлексивної анкети, відредагуйте їх.

Комментариев нет:

Отправить комментарий