суббота, 2 января 2021 г.

2020 рік – covid-19 та екстренне дистанційне навчання

 У січні 2020 року на Зимовій школі сучасних технологій в освіті НТУ «ХПІ» висупив з майстер-класом «Стратегія дистанційного навчання», з одного боку, стратегії треба постійно переглядати та редагувати, з другого боку, це було слушно перед масовим переходом на дистанційне навчання. Але про це ще ніхто не знав.

Наступним кроком був відкритий дистанційний курс «Технології розробки дистанційного курсу, кінець якого припав на початок всесвітнього карантину та масового переходу на дистанційного навчання. У курсі був зроблений  набір та продовжений термін навчання на три тижні. У курсі навчалося 264 викладача.

На першому етапі карантину спостерігався повний хаос та розгубленість викладачів, тому було підготовлено два блоги:

1.     Щотижнева організація роботи вчителя у дистанційному навчанні (https://kvn-e-learning.blogspot.com/2020/04/blog-post.html )

2.     Чому дистанційне експрес-навчання не працює (https://kvn-e-learning.blogspot.com/2020/06/blog-post.html )

У березні місяці викладачам України був запропонований відкритий дистанційний чотиритижневий курс «Основи дистанційного навчання» на який підписалось 1500 викладачів, постійно вчилися приблизно 300 викладачів. За чотири тижні вони навчилися створювати на базі запропонованого шаблону курсу дистанційні курси-ресурси у LMS Moodle. Суттєво підвищити активність слухачів курсу щотижневі рефлексії студентів та форуми «Питання – відповіді з теми»

Через місяць цей курс був представлений в мережі як п’ятиденний марафон, де викладачі брали участь у щоденних установчих вебінарах та виконували протягом дня конкретні завдання з створення дистанційного курсу.

Після закінчення карантину зібрав представників різних навчальних закладів України (школи, профтехосвіту та заклади вищої освіти) та зробили опис напрацювань екстренного дистанційного навчання у колективні монографії, яку випустили на початку вересня 2020 р. Загалом взяли участь 37 фахівців освіти України.

У команді фахівців науково-дослідної лабораторії Інституту танкових військ створили сім дистанційних курсів для підготовки офіцерів запасу, отримали схвальні рецензії від фахівців військових кафедр України. Пілотне навчання у цих модулях з жовтня по грудень поєднали з підготовкою тьюторів. У дистанційних курсах навчалося понад 300 студентів та 50 викладачів

У жовтні 2020 року почав працювати професором кафедри технології машинобудування і ремонту машин та керівником Лабораторії інноваційних технологій в освіті Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. У попередні роки, працюючи за сумісництвом підготував в університеті сотні викладачів з технологій  дистанційного навчання, пройшли сертифікацію 75 дистанційних курсів, на початку карантину на сайті було понад 500 дистанційних курсів-ресурсів. З жовтня 2020 університет взяв курс на систематичне впровадження дистанційного навчання, реструктуровано сайт Moodle, введено штат менеджерів на кафедрах та факультетах, доопрацьована система проведення вебінарів Big Blue Button і зараз забезпечує понад 1000 коннектів одночасно. Створені нормативні документи та плани розвитку дистанційного навчання у весняному семестрі, для розробників дистанційних курсів запланований у січні-березні відкритий онлайн курс.

Таким чином, можна вважати, що 2020 рік був плідним, треба готуватись до виконання планів 2021 року, яких менше не стало

Надруковані у 2020 році статті, доповіді, монографії

1.     Кухаренко В.М. Відкриті дистанційні курси для дорослих

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи». (6–7 лютого 2020 року)

2.     Кухаренко В.М. Сучасний тьютор.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна VI Міжнародній науково-практична конференція 2020 "Дистанційне навчання: старт із сьогодення в майбутнє"

3.     Кухаренко В.М. Основи дистанційного навчання та створення курсу-ресурсу

Черкаський державний технологічний університет, V Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2020) 21-22 травня

4.     Кухаренко В.М., Войченко О.П. Досвід проведення МООС в LMS MOODLE на хостингу спільного користування

Восьму міжнародну науково-практичну конференцію «MoodleMoot Ukraine 2020. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle» 22-23 травня 2020 р. 

5.     Кухаренко В.М. Уроки екстренного дистанційного навчання

Запорізький державний медичний університет. Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2020» і навчально–методичної конференції «Сьогодення і майбутнє нових інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі ЗДМУ», що проходитимуть 19– 20 листопада 2020 року.

6.     Кухаренко В.М. Компетентність у дистанційному курсі 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Науково-методична конференція «Теорія і практика реалізації сучасних педагогічних методик та технологій в освіті» 19-20 листопада

7.     Кухаренко В.М. Куратор змісту та майстерність персональних знань

Збірник наукових праць Вісник ХНАДУ, вип. 89, 2020, с. 139-146

8.     Кухаренко В.М., Бондаренко В.В. та ін. Екстренне дистанційне навчання в Україні: Монографія / За ред. В.М. Кухаренка, В.В. Бондаренка – Харків:. Вид-во КП «Міська друкарня», 2020. – 409 с.  


1 комментарий: